DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 73 —


Nije jpi´ometila,, poimence željexniels:ili prugn., pa. ipak je trgoviiia
naša. toli kopnom, Icoli morem mnogo znatnija bila od da.na.snje.
Kako nekoT´ Heiij, Bakai´ i Bieka trgovalin, i kakovo tnj bogatstvo
i bbigostanje za onda vladaše, o tom bi nam mnogi
od^´jetci za onda j^rebogatib i dobro stojeeiln sada pako osiromašeni]!,
tamošnjih gradjana mnogn kazivati znali.


Nn dočim se Rieei i opet počimlju dani bolje i sretne bn"dnć.
nosti vraeaii, to opet s druge strane bas n korist Rieke
ostalo hrvatsko primorje da,nomiee sve to vine propada i osiromašuje.
U Senju i Bakru, nekoe živahnih trgovačkih rajestih
danas su puste luke i magazini.


Tako bijaše i na Rieci, kadno se je bika dogradila jiižnoželjeznieka
p´i´uga Bee i Trst sa razgrankom Zidanimost-Zagreb-
Sisak. Pa kako i je bas dogradnja tih pruga znamenito djelovala
i na iste hrvatsko-sumavske odnošaje, osobito pako ]´t.a
samu za onda jur znamenitu trgovinu Siska sa fVaneezkiini dm
žicamij u koliko se njima stvorio neposredni put k moru, to se
tim ujedno i dosadanja trgovina Eieke odmakla na Trst. To
bje oko godine 1860. Dočim je Trst još god. 1859. jedva .poldrugi
milijun dužica eksportirao, izvezlo se već 1861. godine
llVs milijuna francezkik duga preko Trsta u Francezkn, a već
do mala skoro da je i nestalo izvoza duga iz rieeke luke. Taj
je izvozni promet Trsta rasao sve tamo do g. 1865—1867. na
kakovih 36´/^ milijuna dnžiea, i to ponajviše naše hi´vafskoslavonske
robe. Nu već oko god. 1873- vidimo, da se ti odnosaji
i opet u korist Rieke promienjuju. Dogradnjom pi´uga
Zagreb-Ka]´lovac-Rieka i onom Sv. Petar-Rieka nastaje i opet
novi život na Rieei.


Trgovina se i opet poče dizati, a god. 1873. izvezlo se
opet iz Rieke do ^ji milijuna dužica put Fi´ancezk´^. a od ovog
časa zau;?;imlje Rieka ope1 važno mjesto u povj^-sli lirvatske
izvozne t]´govine sumskimi proizvodi, imenito traneezkimi ducamij
kako se te najbolje vidi iz sliedećih podataka.


Najnoviji godišnji izvoz francezkili dužica; izvezlo se komada
iz slobodne luke:
Trsta ^^f^k^
47.745.700 1874. 3 629.600
47,217.100. , 1875 0.214.300
2