DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 15     <-- 15 -->        PDF

._ 71 ^


Najljepši izboji dobivaju se obično već u drugoj godini,
ostali tek u trećoj, a osobito vrieđni i liepi (Elite-Exemplare)
ostavljaju se i do Öetrtve godine na stablu. Sjeća se izvadja
pod kasnu jesen pilom tik panja. U nekih plantažah rabe mjesto
kolja brazde.


Da li su izboji posve ravni ili ne, ne čini mnogo, pošto
se mogu krivi lasno kasnje parom izravnati. Glavno je, da
imadu liepu, rumenu, gladku i cistu koru. Najviše im s toga
može škoditi krupna tuca, osobito prve godine. Pojedini gojci
montiraju duduke sami, t. j . oni ih izprave (u vrućini) i provrtaju
sami, nu većina ih prodaje surove tokarom.


Po Wesselyu iznaša danas čist prihod takovih plantaža
rašeljkovine godimice po rali u okolici Beča od 120—190 for.
popriečno, bez dvojbe dakle prihod vele izdašan i znamenit,
koji je za nas Hrvate još i tim znamenitiji, sto bi se te vrsti
gojitbe već i po naravi podnebnih i inih odnošaja naših primorskih,
a osobito pako naših dalmatinskih strana, u tih krajevih
ne samo uspješno urediti dale, već bi se takodjer mogle
učiniti shodnim pripomaganjem mjerodavnih krugova naših liepim
vrelom bogatstva za tamošnje pošteno i radino, no nada
sve osiromašeno pučanstvo, i to tim više, buduć bi se s tom
vrsti uzgoja lasno mogla i onako u nas toli liepo postojeća
kućna obrt rezbarstva usavršiti i po obću produkcija važnom
učiniti, kako to n. pr. u Austriji jur počeše s drvom uljike i
inimi kojekakvim! po rukotvorstvo i rezbarstvo važnimi tvarmi
činiti, podižuć po raznih krajevili države javne obrtne škole,
kao n. pr. u Aussen, Halstattu, Grmundenu i t. d., koje već
liep uspjeh i na ovogodišnjoj izložbi u Beču ižkazaše. Ne bi


dakle s gorjega bilo, da se već sada jednom i u nas stane


razmišljati o podignuću blagostanja tih naših zlosretnih kraških


krajeva, što bi se bez dvojbe nioglo takodjer postići usavrši


vanjem i umnažanjem takovih rašeljkovih plantaža i sustavnom


obrti robe te vrsti, koja se, kako to jur i gore više dovoljno


iztaknusmo, u nas i onako već od naravi osobito po Dalma


ciji i Bosni na liepom stepenu razvitka nalazi. Zaključujuć


pako time ove sitnice ob uzgoju i koristi višnje^nne i rašelj


kovine, žalim, da ne imam točnijih brojnih podataka i dokaza


0 stanju i važnosti iste, osobito po našu Dalmaciju, a želim, da