DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 70 —


moći uspievati, obzirom na podnebje i stojbiuu iste uvjete kao
sto vinova loza, osobito pako zaklonjen položaj (jer inače ne
imadu ciste i neozledjene kore), duboko, plodno i vapnenasto
tlo, s kog se uzroka isto mora prije no 6e se takav razsadnik
ureditij 2—3´ duboko okopati, a uz to i svake treće godine
(dakle na koncu svake gospodarske obbodnje) i pognojiti. Da
je vapno potrebna sastavina tla^ na kojem želimo rašeljku i
višnju uzgajati, svjedoci nam takodjer jur spomenuto uspievanje
njibovili divljaka po krečevitih zemljak, na i izkustvo nam je
dokazalo, da daduki uzgojeni na tlu, sadržavajućem malo ili
neznatno vapna, ne imaju nikad onu tamnu i liepu rumenu
boju, kako u protivnom" slučaju; A hoćemo li maksimalni uzgoj
postićij to imamo takove plantaže još i okopati, a i zaljevati
(osobito za dobe suše), kako to vidimo u. pr. i u poznatih dudukgojaca
badenskih, koji svoje razsadnike do cetir puta godimice
okopavaju i umjetno natapaju. Nu i bez okopanja i natapanja
moći je polučiti cilj, nu nikako tako, kao onda, kad
taj trud požaljeli nismo.


Biljke se u domaćih biljevištih uzgajaju, ter za 1—3 god.
u razsadnik presadjuju. Presadjivanje biva u redovih, u razmacih
od 4 stope; razmak pojedinih biljka u redovih iznaša tek
samo 2 stope. Drugi rabe opet cetvorinsku (Quadratverband)
sadnju sa 2^2 do 4 stope. Po izmaku jedne godine, iza kako
su biljke presadjene, sliedi prvi obrez, koji se onda može kroz
15 do 24 godine ponavljati. Panj tjera u uzkoj svezi 3—9 izdanaka,
od kojih se ipak samo na 3—6, obično 3—5 najjačih
ostavlja, a ostali se odstrane. Čim je razmak stabalaca veći,
tim je broj godišnjih izdanaka i životnost stabalaca, dotično
panjića veća. Za uzgoj uzcuvani izdanci, koji za dobrog ljeta
l´o m. a i više, inaöe pako samo 4´ visoko ponarastu, osnaže se
pod jesen do preko polovice nožem od lišća i pupovlja, a oni,
koji su višji od 2 m. se i obrežu. U proljeće se onda od preostalih
izdanaka takodjer još odstrani pupolje osim 4—5 oči
(puplje) j zatim se kolje učvrsti u zemlju (poput vinograda)
yazda tako, da medju dva i dva stabalca zabijemo po jedan
kolac. Kad puplje iztjera, tad se mlazovi svezu likom o kolje,
vazda tako, da je uviek polovina izdanaka svakog susjednog
panja o jedan stupac pričvršćena. Ujesen se izdanci na ^jz palca
podrežu.