DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 68 —
onom prvenca (asperula odorata) i ždraljike (melilotus). Bec, to
starodavno tržište sa orijentalnom robom 2a svu zapadnu Europu,
obskrbljuje ovu već više vjekova medju ostalim takodjer
i t. z. turskimi lulami, osobito pako turskimi kamiši iz rašeljkovine
(Weicbselrolir). Nu kako i jesu prvobitno bečki trgovci
tu robu i zbilja iz turskih pokrajina dobavljali, to su se isti
ipak u brzo takodjer i u zemlji samoj stali za takovimi proizvodi
ogledavati, dobavljajuć si osobito početkom ovoga vieka
tu robu preko Trsta iz naše Dalmacije, a i iz samog okolišja,
Beča, gdje rašeljka osobito po vapnenastih ograncih u blizini
gradića Badena i u đivjem stanju dobro uspieva. Nu đocim se
te đudaljke to doba osobito cjeno plaćahu, to sa se divlje rašeljkovine
mlazovi u brzo izrezali, a pokusi uzgajanja rašeljkovine
po raznih bećkih parkovih pokazivahu, koli liepo može
ista i po dolnjoj Austriji uspievati. U do doba došao je i beSki
tokar Josip Trenner na pomisao, da i sam provede uzgoj du-đaljka
rašeljkovine u svojih vrtovih, na što ga još osobito i to
sklonu, što su tako umjetno uzgojeni izdanci pravniji a i
inače mnogo ljepši i vriedniji od onih u naravnom stanju sakupljenih
bili, Ou i neki Biondek bijahu pod konac prošloga
vieka prvi njegovaoci i uzgojitelji rašeljkovine u posebnih razsadnicih
u mjestu Badenu kraj Beča. Začetnik tih gojilišta
Trenner sam imao je već početkom ovoga vieka do 22 jutra
takovih rašeljkovih du dika, koji mu davahu godimice do


400.000 komada duđaljka. Njega pako do mala nasliedili su i
drugi vrtlari i gojitelji, i to tim više, što je uzgajanje takovih
dudika u to doba mnogo koristi nosilo, jer umjetno uzgojem
duđaci, (Weichselrohre) znatno nadkriljivahu ljepotom kore divljake.
Tako nastadoše vremenom oni veliki vrtovi rašeljkovine
kraj Badena, u Kottingbrunu, Siebenhirtenu i t. d., koji i dan
danas još zapremaju više od 120 jutara površja.
Velika dobit, koju ti razsadnici tim vlastnikom donašahu,
do mala sklonuše i druge posjednike na uređjenje takovih plantaža,
i ne prođje nit desetak godina, pa se ta vrst gojitbe i
po ugarskih krajevih udomi, i to dakako najprije u Sauerbrunnu
kraj Neudörfela na austrijsko-ugarskoj granici, al kašnje
i drugdje.


Cim se je pako ta gojitba u okolišju bečkom i po Austriji
sve više usavršivala i mnažala, tim naravno morao je i uvoz