DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 11     <-- 11 -->        PDF

^ ^ 07 ~


sluSaj takodjer i prinuka, da u interesu stvari i u tom listu
koju prosborim ob uzgajanju višnje i važnosti ter probitačnosti
uzgoja takovih višnjika.


Kod nas u Hrvatskoj nalazimo više vrsti višnje^), jedna
je obiöna višnja (Cerasus caproniana), slična trešnji, sa sasvim
gladkim, svjetlim i kožnim lišćem i mnogimi izdanci ili mlazovi,
što izbijaju iz njezinoga korjenja, od kojih su naši Bošnjaci,
boraveći u tih krajevih pravili cibuka; druga je dalmatinska
višnja (pnmus marasca), treća je vrst pako t. zv, višnja rašeljka,
(prunus mahaleb — Steinweichsel), a to je baš ona vrst,


o kojoj ćemo ovdje prije svega razpravljati. Grm je to 10—18
stopa visok, okruglo-jajastim lišćem, koje je obsrcasto, oštr-
Ijato, tupo, pilovito, gladko plešivo; bieli cvjetni grozdovi su
omaleni; cvati prije nego lista; voće okruglo-jajasto, crnkasto,
veće od graška. Raste po prigorju, imade osobit-o mirisno crvenkasto
drvo (rašeljkovina) crvenkaste kore, a što je za nas
najvažnije, prava mu je domovina u Europi naša krševita Dalmacija.
Drvo je osobito u novije vrieme predmet živahne i
izdašne trgovine, trebaju ga bo, kao što je poznato, tokari,
rezbari, stolari, ali i sapunari. Domaći naši žganicari (ijiquerfabrikanten)
peku od voća maraskom oplemenjene rašeljke poznatu
sladku žganicu, zvanu „maraschino"; osim toga je u
Dalmaciji i po susjednih krajevih Bosne i Hercegovine ta rašeljkovina
važan predmet obćeg narodnog domaćeg rukotvorstVa,
tamošnji žitelji bo ne samo da prave iz njega prekrasne
čibuke cesto velike upravo vriednosti, nego i ine domaće rukotvorine,
kako nam to medju ostalim jasno takodjer i g. 1876.
na Skradinskoj gospodarskoj izložbi izloženi predmeti pokazaše.
Isto tako je uzgajanje te rašeljkovine već odavna udomljeno
po dolnjoj Austriji, imenito po bečkoj okolici, gdje je ne samo
vele zanimiva no i važna proizvodna grana. Ne goje se pako
tu višnjici već kroz malo ne stogodište sbog koristnog ploda,
već jedino sbog izdanaka i mlazova, u kojih razvija kora sbog
sadržine t. zv. cumarina (naziv one lučbene sastojine, koja rašeljkovini
i višnjevini miris daje), osobito kad se za dobe cvatnje
odrezani izdanci malo ugriju, preugodan miomiris^), n. pr. sličan


1) Vidi : Dr. Bogoslav Šuhk „BHjarstvo" str. 105. i 106.
´) Vidi: Dr. E. Ph. Dobner „Lehrbuch der Bot. f. Forstmänner" 3. Aufl. str. 276.