DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 66 izdanja
ove naredbe položili državni šumarski izpit polag naredbe
kr., zemaljske vlade od 16. siečnja 1850.


Oni pitomci pako, koji su kao bivši slušatelji kr. šumarskog
učilišta u Krizevcih taj zavod prije preustrojstva od g.
1877. ostavili bili, mogu iznimice, ako još državni izpit položili
nisn, taj izpit i bez ustanova §. 2, lit. a. polagati, nu to
vriedi samo do konca godine; 1882. ;


§. 16.
Da li u inozemstvu ili drugoj kojoj zemlji ove monarhije
položeni državni izpit i naukovanje odgovara ustanovam §§.


1. i 2. i da li absolviranje nauka na kojoj inoj možebitnoj srednjoj
školi i bez polaganja konačnog izpita na kr. šum. učilištu
u Križevciit (u smislu naredbe kr. zemalj. vlade odjela za unutarnje
poslove od 21. svibnja 1879. br. 40008) kandidata za
polaganje ovog državnog izpita usposobljuje ili ne, imati ce
od slučaja do slučaja odlučiti kr. zemaljska vlada.
U Križevcih dne 28. prosinca 1880.
Dragutin Hlara m. p. Fran X. Kesterčanek m. p.
Vladimir Kiseljak na. p.


Sitnice ob uzgoju i koristi višnjevine i rašeljkovine.


Za moga ovogodišnjega tercijalnoga putovanja po južnonjemaćldli
zemijah pohodio sam medju ostalim takodjer i u
starodrievnom bavarskom Norimbergu neku oveću tvornicu
rezbarske, tokarske i ine galanterijske ili takodjer tako zvane
„niirnberžke robe." Nabavljajućemu tom sgodom raznih predmeta
pokaza mi gazda takodjer i više vele ukusno i liepo izradjenih
stvari iz višnjevine. — Bilo je tuj palica, kamiša,
puceta ormarića, držala, škatulja i mnogo drugih predmeta,
jedan ljepši od drugoga, u svih si pako ćutio prekrasan i jak
miomiris rašeljkovine — čemu se i ne malo čudih. — Ilpitay
znatiželjan gazdu, odkuda li si dobavlja potrebni materijal višnjevine
u tolikoj mjeri i takove vrstnoće, re6e mi, da je ta
visnjevina sva iz Ugarske,— tamo negdje nedaleko Štajerske
i Hrvatske medje — (valjda od Neudorfla?), gdje da ju plaća
po snopu (svežanj od 100 komada šiba) sa 10 for. Taj me evo