DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br. 2. U Zagrebu dne 1. ožujka 1881. God- T.


Osnova nove naredbe o polaganju državnog izpita
za samostalnu šumarsku upravu u Hrvatskoj i
Slavoniji.


u zadnjem broju ovoga lista imasmo prilike apomenuti,
da je visoka kr. zem. vlada povjerila učiteljem šumarstva na
kr. šum. učilištu u Križevcu izradbu nove osnove o drzavnib
izpitih šumarstva, danas ju pako evo već u cielosti priobćujemoj
kako slieđi:


Na temelju odpisa visoke kr. zemalj. vlade od 3. studena
1880. br. 24507. ravnateljstvu ovog kr. šumarskog i gospodarskog
učilišta nadjoše najpokornije podpisani po savjestnom i
temeljitom proučanju stvari skodnim^ kako sliedi, priležeću
„osnovu noye naredbe za polaganje državnog izpita za osposobljenje
za samostalnu šumarsku upravu" ovoj Visokoj kralj,
zemaljskoj vladi na blagokotno uvaženje pođastrieti.


Izradjujući pako najpokornije podpisani tu osnovu, obzi


raku se, kod svojih radnja prije svega na sliedeće važne točke:


1. Na dosada još u nas postojeću naredbu za polaganje
višeg šumarsko-državnog izpita od 16. siečnja 1850. godine.
2. Na jur cešce po javnik našik glasilik, a i našem krv.slavonskom
šumarskom družtvu na temelju izkustva očitovana
mnienja i želje obzirom na shodne preinake ustanova prije spomenute
naredbe od g. 1850.
3. Na obće odnošaje našeg hrvatskog sumarsko-upravnog
osoblja.
4. Na postojeće uredjenje i svrhu kr. šumarskog učilišta
u Križevcih i tamo svoje naukovanje svršivših pitomaca5.
Na postojeće uredjenje državno-šumarske uprave u nas.
6. Na obće zahtjeve znanosti i prakse šumarskoga gospodarenja,
i