DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 58     <-- 58 -->        PDF

- 55 -


Uspjeh sadbe borovog sjemena. Evo smo u stanju đonieti đalnje
izviešde ob uspjehu sadbe borovog sjemena, sto ga hrvat.-slav. šumarsko
đružtvo priposlalo pojedinim obćinam. Izviešda poslali su nam :


1. Slunjska imovna obćina. Priposlano crno-borovo sjeme posađjeno
je u šumskom predjelu jjKozjača" u srezu lija, na jednoj od sjevero-
iztoka prama jugo-zapadu pomalo snizujudoj se strani, koja obuzimlje
blizu jedan ral površine, a podlogom ima duboku pjeskovitu smolnjaču.
Sadba izvedena je pod nadzorom upraviteljstva šumsko-gospodarstvenoga
ureda, g. Bergwalda, te se mora uspjeh njen uzprkos u prošlom protulieću
vladajućoj suši smatrati povoljnim.
2) C. k r. u r e d u G o s p i i! u. Borovo sjeme pođieljeno je međju
četiri obdine, obć. uredi uSiniše sve moguće, nu uspjeh nije svagdje jednako
povoljan. — Najboljim je uspjehom urodio rod u obćini Medak, gdje
već od prije postoji zasadjen borik ; puno lošije je u obćinah Gospić i Osiek,
a u obćini Smiljan nije usjev nikako uspio. Uzrok tomu biti će možda, što
je tlo odveć nizko, pa je sjeme uslied izvanrednih proljetnih oborina sagnjilo.


3) Delnićka obćina. Obćinski kot. šumar g. Jurković izviestio
je 0 slieđećem :


o c
Urbarijalna Način usjeva i inih o -
Mjesec i Oznaeenje > a)


^ —


dan šumskoga
obi´ina prohvedenih radnja


ovršbe predjela


kigr.


1 V4 880 Brod Preoac u razsađnjak posijano 1
2 V4 „ Turke Nadselom isto V2
3 % „ Eazloge Bukovje isto V2
4 V4 „ Belo Čedan isto V2
5 V4 „ M Rehar usjev na krpe 2
6 V5 „ Divjake Podžlehac u razsađnjak posijano %
7 Vr, „ Bukov Vrh Gaugovo usjev na krpe 2V2
8 V4 „ Zavrije Vršak u razsađnjak posijano A
8


I^a,ls:a,-v u.spjeii.´?


1. Sjeme je niklo, biljka polovicu silna kiša uništila, a ostala polovica
pokazuje dobar uspjeh.
2. Sjeme je niklo, biljke tuča hametom uništila
3. Sjeme je niklo, biljke tuča hametom uništila
4. Sjeme je niklo, biljka tri diela radi silne kiše i mraza zginulo, jednoga
diela uspjeh priličan.
6. Sjeme je niklo, biljka polovica radi silne kiše poginulo, ostala polovica
dobro uspieva.