DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 57     <-- 57 -->        PDF

- 55 -


Uspjeh sadbe borovog sjemena. Evo smo u stanju đonieti đalnje
izviešće ob uspjehu sadbe borovog sjemena, što ga hrvat.-slav. šumarsko
đružtvo priposlalo pojedinim obdinam. Izviešća poslali su nam:


1. Slunjska imovna obdina. Priposlano crno-borovo sjeme posadjeno
je u šumskom predjelu j^Kozjača" u srezu lija, na jednoj od sjevero-
iztoka prama jugo-zapadu pomalo snizujućoj se strani, koja obuzimlje
blizu jedan ral površine, a podlogom ima duboku pjeskovitu smolnjaču.
Sadba izvedena je pod nadzorom upraviteljstva šumsko-gospodarstvenoga
ureda, g. Bergwalda, te se mora uspjeh njen uzprkos u prošlom protulieću
vladajudoj suši smatrati povoljnim.
2) C. kr. uredu Gospiću. Borovo sjeme podieljeno je međju
četiri obćine, obć. uredi učiniše sve moguće, nu uspjeh nije svagdje jednako
povoljan. — Najboljim je uspjehom urodio rod u obćini Medak, gdje
već od prije postoji zasadjen borik ; puno lošije je u obćinah Gospić i Osiek,
a u obćini Smiljan nije usjev nikako uspio. Uzrok tomu biti će možda, što
je tlo odveć nizko, pa je sjeme uslied izvanrednih proljetnih oborina sagnjilo.


3) Delnićka obćina. Obćinski kot. šumar g. Jurković izviestio
je o sliedeoem:


Mjesec i Oznaeenje


Urbarijalna Način usjeva i inih o ~
dan šumskoga o OJ
obi´ina proizvedenih radnja


ovršbe predjela


kl gr.


1 ´A 880 Brod Prečae u razsađnjak posijano 1


2 V4 „ Turke Nadselom isto A


3 V4 „ Bazloge Bukovje isto ´A


4 V4 „ Belo čedan isto ´A


5 V4 „ » Rebar usjov na krpe 2


6 V5 „ Divjake Pođžlebao u razsađnjak posijano ´A


7 ´A „ Bukov Vrh Gaugovo usjev na krpe 2V2


8 V4 „ Završje Vršak u razsađnjak posijano ´A


8


I^a,ls:a,-v u.spjeli.´?


1. Sjeme je niklo, biljka polovicu silna kiša uništila, a ostala polovica
pokazuje dobar uspjeh,
2. Sjeme je niklo, biljke tuča hametom uništila
3. Sjeme je niklo, biljke tuča hametom uništila
4. Sjeme je niklo, biljka tri diela radi silne kiše i mraza zginulo, jednoga
diela uspjeh priličan.
5. Sjeme je niklo, biljka polovica radi silne kiše poginulo, ostala polovica
dobro uspieva.