DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 55     <-- 55 -->        PDF

- 53


698.757 fr. , 1878. godine 79.708 fr., napokon god. 1879. iznos
od 99.547 fr.
d) Prodajom timornih dubova i suharaka unišlo je ođ uključivo g. 1875.


do ukljuživo 1879. godine ukupno 296.638 fr. 51 nfi. , koji se do


hodak dieli u okrugliii brojevih ovako: g. 1875. unišlo je 113000 fr.,


1876. godine 67.000 fr., 1877. godine 10.000 fr., 1878. godine


48.000 fr. a godine 1879. napokon iznos od 59.000 fr.
c)´OA pašarine, žirovine i šiške unišlo je ođ uključivo 1875. do uklju


čivo 1879. godine ukupno 34.322 fr. IT´/a nč. i to godine 1876.


najviše, naime 16281 fr.


f) Kamata je pobrano svega skupa čistih 1,484.194 for.


g) Razni ini dohodci pako donesoše od uključivo 1874. do uključivo


1879. godine ukupno 3,280 for. 21 nč.


Čini ukupni prihod ođ 9,096.060 for. a. vr., ođ koga se potrošilo
medju ostalim na:
Nadzorno šumarsko i upravno osoblje, osnove, procjene,


doznake, dnevnice itd. ukupna svota od 119.959 fr.;
za sušenje i navodjivanje predjela po Kršu 199.845 fr.;
za kapnice i bunare po predjelih Krša 120.134 fr. 61 n.;
za uredjenje dolina po Kršu 23.416 fr. ;
za đalnje pribavljanje vode u istih krajevih 11.104 fr. ;
a za pošumljivanje kraških goljeti bi izdano 24.388 fr. 21 n.;
što čini ukupno za uljudbu kraških predjela 326.037 fr.;
izdatka. — Sveukupni izdatci pako iznašaju za to razdobje 6,544.542 fr.,
što daje, sravnjeno sa gori izkazanim ukupnim prihodom čisti ostatak ođ
2,551.518 for.


Promjene u šumarskom osoblju. G. Vilim Dojkovi^, bivši kotarski
šumar u Vojnom Križu, postao je upraviteljem glinske imovne občine.


— Abiturient gosp.-šumarskog učilišta u Križevcu gospodin Karmelo´|plem.
Zajc imenovan je 1. siečnjem t. g. vježbenikom kod c. kr. šumarskog ureda
u Ogulinu.
105-godišnja parnica radi šumsicoga zemljišta. Obćina CsikSzent-
Imre posjedovaše skupa sa komposessoratom Hatođhava veliko
šumsko zemljište; god. 1773. bude to zemljište povodom parnici, koja
je svakom godinom sve veće dimenzije obuzela. God. 1874. slože se stranke,
kojim su parbeni troškovi jednom ipak već odviše narasli i novca progutali,
na dogovor, nu kad je taj sklopljen bio, izjavi spomenuta obćina,
da je za 823 jutra prikraćena i htjede novu parnicu podignuti. Buduć je
pako ugovor sklopljen bio po svih pravnih propisih, odbije Kezdi-Vasarheljski
sudbeni stol obćinu. Maros - v4sarheljski kr. sudb. stol pako odsudi
komposessorat na povi-ata onih 824 jutra, te napokon đodje ciela parnica
na revisiju pred vrhovno sudište, koji potvrdi prvu osudu u svem i tako
se svrši 105-godišnja parnica. Bilo bi vrlo zanimivo saznati točno u cielosti
osudu od obadva sudb. stola i tumačenje zakona sa strane vrhovnoga
sudišta pri potvrdi prve osude. P-a.