DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 52 —


Hajka na vuke počela je po gornjoj Hrvatskoj rano, jer kako N. N.
iz Siska pišu, to se tamo oko 20. studena 1880. obdržavao u dva dana
lov na kurjake. Uzrok tomu bi, da se zvjerad usljeđ toga, što se je to
vrieme bila Sava silno razlila Posavinom, skupila na višjih ograničenih komadih
zemlje, koji poput otočića iz silnoga toga, rek bi, poplavljenoga mora
stršiše, tako da je u Leklanu, selu obćine Topolovac, bilo deset kurjaka
u meti; na mjestu ostala su tri, a težko bje ranjen jedan. U mjestu Dužici,
obćine Sela, bilo je devet kurjaka u meti, nu volili su probiti red progonjača
i baciti se upravo u more, nego li ići na puškare, koji su u ostalom
i onako odveć exponirano namješteni bili. Voda, u koju se baciše, sjegurno
pokriva prostorinu od 5 — 6 kilometra, a suho čini tek savski nasip, zato
se je po obćinah i razglasilo, da seljaci — vozeć se vodom — paze,
ne bi li na kojem takvih otočića opazili kurjaka, da se uzmogne hajka
nastaviti.


Investicije na hrvatskom Krasu g. 1879. Polag rukovodnoga
izkaza i računarskoga zaključka c. kr. glavnoga zapovjedničtva kao vrhovne
krajiške upravne oblasti potrošeno bje g. 1879. iz zaklade za krajiške investicije
medju ostalim: za pravljenje novih bunara i kapnica po kršu
67´283. for. 73 nč. , za uredjeuje potoka po kraških krajevih 5556 for.
69 nč., za činovnike i pomoćno osoblje kod pošumljenja krša 5639 for.
8 nč., za ogradjenje 1000 rali krša suhim zidom, za nasadjenje 500 rali
i za nasijanje od 250 rali krša žirom, ter za jedno razsadilište izdano bi
ukupno 13´565 for. 98 nč. Dočim to tuj spominjemo, želimo samo, neka
bi bog dao, da to ne budu u tutanj izdani novci, već urodili dobrim plodom
u korist i doma i čestitoga, nu nada sve siromašnoga primorskoga
nam puka!


U lov na lavove. Dne 2. prosinca 1880. odputiše se gospoda
knezovi Eszterhazy i Lichtenstein zajedno sa grofom Palfyeni preko Trsta
u Kairo, odkle će se po dovršenih priprema ođputiti dalje put Habeša u
lov na lavove. Za tamošnje boravljenje misle gospoda pet do šest mjeseci
žrtvovati, a prati ih takodjer i gosp. bečki liečuik Dr. Camillo Palme.
Ne bi se jednom i tkogod od previšnje naše aristokracije htjeo k nama
ođputiti u primorje u lov na medjede, koji bi sjegurno takodjer dosta zanimiv
a i pogibeljan mogao biti, za da se izplati trud ?


Stanje krajiške zaklade za investicije od g. 1872. do 1879.
Prihod zaklade za krajiško investicije iznašao je :


a)
od kupovnine je unišlo ukupno 6,114.114 for. 76 nč. ; od toga od


pada na g. 1872. ukupno 2,775,000 for. na g. 1873. ukupno 2000 fr.


na g. 1874. ukupno 3,367.113 fr., od kojih i opet na globe (Kon


sortiuma) 3,357.807 fr,, na kupovninu pako ođpada ostatak od 9.306 fr.


b)
Na prihodu unišlo je od 1872. do uključivo 1879. godine ukupno


254.305 fr. 99*^2 nč. Najveći bi prihod polučen baš u kobnoj godini
1873., naime sa 204.358 fr. dočim se u godinah 1874. i 1879.
u obće baš ni novčić dobilo nije.
c)
Prodajom parcela krupna drvlja polučeno je ukupno 879.205 for.
prihoda i od uključivo 1876. godine 992 for., godine 1877, pako