DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 60 —


obđržavati 8. kolovoza i slieđećih dana; program sam objelodaniti <5c odbor
svojedobno g. članovom. Zatim bi još i taj važniji zaključak stvoren, da se
đružtvo obrati na sam Visoki sabor molbom za primjerenu podporu iz zemaljskih
sredstva.


Družtvo za podporu ubogih slušatelja na kr. šumarskom
učilištu u Križevcih. Još godine 1879. objelođanismo u našem listu u


2. broju. III. tcSaja poziv naše križevačke mladeži našim čitateljem, da
pristupe kano pođupirajudi članovi i dobrotvori „družtvu za podporu ubogih
slušatelja na kr. šumarskom učilištu u Križevcih." Opetujući danas ovime
rečeni poziv, stavljamo gospodi članovom na srdce, da ne zaborave koristonosui
rad toga mlađjahnoga družtva ma bilo i samo neznatnim darom od
1 fr. na godinu podupirati, nadajući se, da će ovaj naš opetovani poziv
biti boljeg uspjeha — od onog g. 1879. posto se dosad ma baš ni jedan´
gospodin sjetio uboge našfe mladeži, što upravo žalošću moramo spominjati tim
više, što držimo donekle baš i moralnom dužnošću svakoga hrvatskoga šu-´
mara, osobito pako bivših pitomaca zavoda, da se pozivu tomu čim prije
odazovu. Temeljna glavnica za ovu školsku godinu iznaša po blagajničkom
izkazu 513 fr. 90 nč. Utemeljiteljni članovi plaćaju jedanput za svagda
10 fr. (i to ili na jedanput ili pako u dva obroka), podupirajući pako
samo jednu for. godimice.
Priestolo-nasljednik u Careviću u Sriemu. Kao što lanjske
tako je i ljetos kraljević Rudolf udostojio našega velikaša grofa Chotteka
svojim previšnjim posjetom, došasćem na lov u Čerević (Sriem), gdje je
Njegova Visost od 2. do 7. studena blagoizvolila sa svojom običnom pratnjom
boraviti. Gospodin grof Chottek dao je u tu svrhu usried svojih
šuma sagraditi prekrasan lovni stan sa više od 30 soba. „Sriemski Hrvat"
piše o tom lovu, da je u obće prema lanjskom izpao slabo. Ubijena su
naime samo dva orla, jedan vuk i nešto manje zvjeradi. Odanle je njegova
Visost još i odputila se u lov na medjede i droplje u susjednu Ugarsku.


Nova naredba vlade zbog oštećivanja šuma. Kr. zemaljska
vlada, odjel za unutarnje poslove, u Zagrebu obnašla je obzirom na to,
što je oštećivanje šuma mah preotelo, navlastito pako da se preprieče
šumske štete u šumah bistranskoj, markuševačkoj i šestinskoj na temelju
§. 17. šum. zakona od 3. prosinca 1852. odrediti, da se vozari drva budi
ogrievnih, budi za tehničke svrhe namienjenih, o stečevnom pravu na drva,
koja voze, na ulazu u teritorij grada Zagreba izkazati imadu doznačnimi
ili izvoznimi ceduljami od dotičnoga vlastnika šume. Držimo, da ne bi s
gorega bilo tu shodnu naredbu osim na obćinu zagrebačku takodjer i na
ine neke obćine u zemlji protegnuti — osobito za vrieme božica.


Lovor drvo u Koruškoj. U br. 39. „Ustava" čitasmo sliedeću i
po nas zanimivu sitnicu: ,,Neki Florijan Eheleitner, rudarski činovnik u
Koruškoj, posjeduje lovor drvo (laurus nobilis), što ga je od 1858. godine
bez svake (?) umjetne pripomoći uzgojio pod vedrim nebom. On je zasadio
to lovor-drvo, koje je sada 4*^2 metra visoko , kada se je narodio carević
Rudolf i posvetio ga za petđesetgodišnjice carskoga jubileja caru, koji je
posvetu prihvatio i darovatelju za to priposlao skupocjenu prsnu iglu. To