DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 51     <-- 51 -->        PDF

- 49 -


Hrvatski šumarski kolendar za god. 1881. Koga većina članova
valjda jur posjeduje , ter prigodom sastavljanja toga si najveće stekao zasluga
naš veleštovani g. predsjednik, nalazi u svih krugovih najveće priznanje
1 hvalu i to koli radi sadržaja toli s bog baš ukusnoga izdanja —
isto vrieme radošću konstatujemo.


Obća glavna skupština ruskih šumara god. 1881. Rusko šumarsko
družtvo obdržavati će svoju dojduću obću skupštinu godine 1881.
u Moskvi, kojom se prilikom bude takodjer tamo izložba obdržavala. Prvi
sastanak ruskih gumara bio je g. 1872. u Moskvi, drugi g. 1874. u
Lipeck-u (Gouvernementu Tambovu), treći god. 1876. u Kigi, a četvrti
godine 1878. u Varšavi. Družtvo izdaje posebni mjesečnik „Lesnoi žurnal"
u ruskom jeziku, kojega je ljetos već deseta godišnja knjiga izašla; članova
bijaše g. 1880. počastnih 8. i 251 drugih.


Upravljajući odbor kod Njegove preuzvišenosti hrvatskoga
bana. Dno 7. studena primio je preuzvišeni gospodin ban grof Lađislav
Pejačević odaslanstvo, predvodjeno predsjednikom odbora hrvatskoga šumarskoga
družtva, koje mu se na ime družtva kano glavaru zemlje poklonilo
, predav mu ujedno tom sgodom vele ukusno vezana sva četir tečaja
šumarskoga lista na dar, koji je Njegova preuzvišenost poznatom Ijubeznošću
blagoizvola primiti, obećavajuć družtvu svu skrb i pođporu od svoje
strane. ^


Šumarski državni izpiti. Dopisom od 3. studena 1880. br. 24509,
pozvala je visoka kr. zemalj. vlada ravnateljstvo kr. šumarskoga učilišta
u Križeveih, da sastavi posebno povjerenstvo, koje bi imalo čim prije izraditi
osnovu za preustrojstvo vladine naredbe od 10. siečnja god. 1850.
tičuće se šumarskih državnih izpita u obće. Kečeno izviešće objelodaniti
ćemo stvari radi i u ovom listu u svoje vrieme. U povjerenstvo izabrana
su gg. profesori šumarstva rečenoga učilišta.


Sjednica upravljajućeg odbora hrvats. šumarskoga družtva


obdržavana bi dne 1. studena 1880. pod pređsjedničtvom gosp. Vrbanića
i u prisutnosti šestorice gg. odbornika uz sliedeći dnevni red i važnije zaključke
:


a.
Revizija računa za prošlu godinu 1879/80. po gg. c. kr. šumarkom
nadzorniku Slavoljubu Rosipalu i g. nadšumaru Virgilu Malinu.
6.
ProSitanje raznih družtvu stiglih dopisa.
c.
Zaključak glede obđržavanja sliedeće V. glavne skupštine družtva
za god. 1881.
d, eventualni predloži.
Pošto budu računi pregledani ter u redu pronađjeni, budu isti odobreni
i zaključeni.
Za mjesto sastanka đojduće glavne skupštine opredieli odbor Rogatac
(posjed Njegove Visosti kneza Windischgratza), Trakošćan ("posjed Njegove
preuzvišenosti g. grofa Draškovića) i Krapinu, ođlučiv ujedno ponuditi čast
mjestnih poslovodja gg. nadšumaru Herclu, šumarniku Pauzar-u i kot. šumaru
Kopeoki-u. Za omogućiti pako i odaljenijim članovom učestvovanje,
odluči odbor dati znatniju svotu za namirenje troškova za kola, stan itd.
po Zagorju. Skupština će se prema zaključku IV. glavne skupštine imati


4