DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 48 —


kod stjeranja u lovne jame po množini ljudi; strojem prignuti vlatovi skoro
se svi opet pridignu.


Na leđinah, Uvađah itd. bolje je stjerati skakavce pomoću konjskih
sprega u lovne jame, nego upotriebljivanje drljača ili vreća, gdje uviek
stanovit broj izbjegne, čim se krug više približava središtu, jami.


Još shodnijom ukazuje se Weđelova drljača t. j , stup na dva
točka, obtooen nazad stojećimi, širokimi, perastimi drvenimi šinjami, što ga
vuče jedan konj ; sinje sdrobe ličinke. Isto može se postići uporabom težkih
valjaka, koje treba prirediti iz krupnoga, čvrstoga obliša.


Hoćemo li ličinke uništiti vatrom , poki-ijemo tlo, ako se na njem
ne nalazi već samo po sebi dosta gorivoga materijala, suharom, slamom itd.
te se ova na svih krajevih istodobno upali. —


Na drveću i šikarju nalazeće se ličinke najlakše se utamanjuju pomoću
petrolejske baklje, koju rabimo i proti gusjenicam. Mjesto te
baklje možemo uzeti i kolce, na koje su privezana čvrsta klupka iz lanene
ili konopljane kučine. Ova klupka namoče se u petrolej (kameno ulje) i
upale, pa se njimi dotaknu na lišću i graneicah sjedeći zareznici, koji uslieđ
toga umah poginu. Drveću se tim vrlo neznatna škoda nanaša.


Takodjer kad napustimo na zemljište perad, goveda i svinje, uništi
se velik broj tih škodljivih zareznika; napustiti svinje osobito je dobro za
utamanjenje preostavših i kasnije pojavljajudih se skakavaca. —


Mnogo je teže utamaniti krilate, posve savršene skakavce
. Proti ovim valja neveđena sredstva za lovljenje ličinka rabiti već
ranim jutrom, poimence posije kiše, buđuć onda od rose i kiše mokri i
iznemogli skakavci težko lete.


Vrlo je koristno takodjer sakupljati jajca, prem je to ponešto
težko, jer ih skakavci legu obično u klupku (70—80 komada) po prilici
3—4 cm. duboko pod zemljom. Nu da se mogu jaja zbilja skupljati, vidi
se ođtuda, što su god. 1853. kod Saintes-Maries-a kod Marselja skupili
3808 klgr. jaja, iz kojih bi se , da su se sva razvila, izleglo 30,000.000
zareznika. Buduć ženke, čim snesu jajašca, poginu, vrlo je lahko po mrtvih
ženkah, na tlu ležećih, znati, gdje se mogu naći jajca. —


Medjutim sigurno su najbolja sredstva proti pustošenju po skakaveih
i drugih zareznicih , ma da su spomenuta sredstva još tako dobra, strogi
zakoni o štedjenju ptica, pokornost prema tim zakonom i valjano vršenje
istih, glede čega bi u Istri bilo žalibože još koječega željeti.


T—a.


Križevačko šumarsko učilište, o kojem ćemo u jednom od slieđećih
brojeva koju obširnije govoriti, ljetos je tako rekuć prenapunjeno
slušatelji, imađe ili bo do sada 78. Od 17. do 24. listopada 1880. viećao
je učiteljski sbor u prisutnosti velemožne gg. kr. školskoga savjetnika Janka
Jurkovića i tajnika Visoke kr. zem. vlade g. Josipa Eugena Tomića o konačnom
uglavljeuju naukovne osnove unatar okvira ustanova zakona o preustrojstvu
rečenoga zavoda od god 1877.