DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 46 „
0 srnah imam još izviestiti, da ova visokonoga i oprezna
divljač samo po sumah živi, a nalazi se na 600 jutara po jedna
ele na cieloj šumskoj površini živi jih 4316 komada; kod istih
se takođjer broj smanjio za ;50"/o; uzrok tomu je, što ova divljač
mlade nedorasle šume brsti i uništuje , zato ju proganjaju


ubijaju."
„Time je moj popis dovršen, a tko mi nevjeruje, neka se
sam osvjedoči."
„Napokon imam još dodati, da namjeravam proti zulumu,
koji se na lijali čini, na visoku vladu podnieti tužbu, i to:


1. Da se na lovačke puške još veći porez nametne, nego
što sada postoji, i da se postavi još strožija kontrola, jer tim
će se lovčijam dosaditi, koji nas uznemiruju i naše pleme uništiti
kane.
2. Da se obćinam, koje hajke obdržavaju, za svaku 500 fr.
poreza nametne, jer toga nije moći već podnieti, kako se s nami
tuj postupa, kad koga ulove; kad budu toliko plaćali poreza,
sigurno neće im više pasti na um hajka organizirati.
3. Da se lovački kapovi, koji nas uznemiruju, da jednoga
unište."
Na to se jedan od zekonja razjari, da će se i od strane
njihove pasme tužba, ma baš visokomu saboru, podnieti, pošto
ti postojeći zakoni ni malo ne odgovaraju budućemu njihovomu
razvitku, po kojih bi se, ako bi dulje još postojali, cielo plemstvo
uništilo, te bi ih onda samo po muzejih nadjevenih vidjeti
mogli, zato da se ima postojeći zakon o lovu preinačiti, te reče:


„Porez na puške i lov nek se sasma ukine, lov neka svakomu
prost ostane, kako je i dosad bilo, pošto će se tim sva
krvoločna zvjerad, koja nam u našem razvitku smeta, kano
što su lisice, kurjaci, divlje mačke, kune, torci, koji nas proganjaju
i naše nejake mlade gnjav6 i žderu, a od kojih niti je
domaća marha ni perad sigurna, u svako doba godine ubijati moći."


Različite viesti.


Skakavac selac (Oedipoda migratoria L.) u istni. (Iz „Centralblatt
fiir đas gesammte Forstwesen 1880." Skakavac-selac, taj grozni
proždrljivi gost, pokazao se je prošloga proljeda s iztofiiie strane prema
Kvarneru na obroncih pogorja, protežućega se južno od gore Učke, i to