DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 44     <-- 44 -->        PDF

_ 42 ~


Da je plod kestenov ne samo obljubljena, no i vriedna*)
hrana toli po čovjeka koli po životinje, mislim, da bi suvišno
bilo još obširnije ovdje razpravljati, dovoljno neka bude, ako
spomenem samo to, da su talijanski maruni a i naši primorski
kesteni, osobito po sjevernoj Europi, velecienjeni ter donekle
baš i predmet veleživahne trgovine.


Koju bi pako tek važnost kraj česte rodnosti već i za
mladje dobe kestenici mogli baš obzirom na naše gospodarske
odnošaje i živahno trgovanje i uzdržavanje svinja imati, osobito
po naših oboinskih šamah, možemo već i odtale razabrati,
što se po Hrvatskoj (zajedno sa Slavonijom i krajinom) popriečno
godimice odhranjuje do 750000 svinja! Razmatrajući
pako još jednom sve, što spomenusmo, i nehotice nam se namiče
pitanje, koji li razlozi našu vlastelu a i šumare suzdržavaše
do sada toli koristonosno šumsko drvo u nas širiti?
Ovdje nam žalibože ne preostaje ini odgovor, van neopravdane
predsude, većinom pako neznanje, jer si ne možemo inače protumačiti
nenaravsko uvadjanje kojekakvih i mnogo lošijih vrsti
drveća u naše šume i gajeve, gdje bi mogli najliepši kesteni,
ako ne u čistom, a to svakako bar u mješovitom uzgoju uspievati.


Zaključujući time ovaj svoj nacrt razmatranja o koristi
uzgajanja i gojenja pitomoga kestenja u nas Hrvata, želim, da
mi glas taj, koj uzdigoh u prilog tog pastorčeta domaćega nam
šumarstva, ne ostane glasom vapijućega u pustinji!


U Križevcih mjeseca studena 1880.


Fran Xav. Kesterčanek.


Popis zvjeradi i divljači u Hrvatsl(oj i Slavoniji
koncem godine 1880. *""


Kada je zvjerad i divljad saznala za popis pučanstva u
Hrvatskoj i Slavoniji, pronašla je i ona za shodno obaviti medju
sobom popis, da si i ona stvori pravu sliku o svojoj cjelokupnosti
te da doskoči možebitnim još svojim potrebam.


U tu svrhu obdržavana bje skupština kurjaka, medveda,
lisica, kuna, toraca , divljih mačaka, jazavaca, zečeva, srna


*) Nuzgrediee ću ovdje još i to spomenuti, da se jesenas na Rieoi metr.
centa kestena plaćala 6 — 10 for.
**) članak ovaj spada u razne viesti, te je samo pometnjom došao na ovo mjesto.
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 43 —


ostalih velikaša. Uprava popisa povjerena bi teti liji, pošto
je ona najpametnijom, najmudrijom, najpouzdanijom i najokretnijom
pronadjena za obavu toga važnoga posla.


Teta lija zahvali se skupštini na toj njoj povjerenoj časti
i obeća, da će zahtjevu točno zadovoljiti i po svršenom poslu
svoje izviešće podnieti, što bi imalo svakako koncem siečnja
biti, za koje bi se vrieme skupština opet sastati imala.


Kako bi urečeno, sakupi se pomenuta zvjerad i divljač
na dan odredjeni u podpunom broju, željna saznati uspjeh popisa,
koji ima teta lija predložiti; teta lija zbilja je prispjela
i zauzev stolicu izvjestitelja izjavi, da joj je ponajprije nuždno
slavnu skupštinu obaviestiti o svom putovanju. „Znajte" reče
„šta sam pretrpila i mojima očima vidila, šta sve s nami biva."


„Kako sam se, štovana skupštino, s Vami oprostila, dadoh
se još isti dan na put. Prvih dana proturala sam se kojekako,
nu u nepoznatom predjelu zabasala sam jedno jutro u šumi
obćine lekeničke, gdje moradoh prileći, da se odmorim, al´ za
čas opazim, gdje sniegom prti na tri noge tetak kurjak, umoren,
izpruženoga jezika i sav krvav; —ja mu vičem ; „Stani tetče"
i upitam ga, kuda tako rano ide, a on odgovori mi: „Potjera velika!
organizirana hajka ide proti nami!" te doda, da je čuo, kako
su lisice turopoljske guske pognjavile, pa tom prilikom da je
stradao i on prav zdrav sa više svojih pajdaša i tako da se
Ijutito na nje odadra. Ja, koja to nisam prigristi mogla, odgovorim
mu- „Lažeš,ier sam ja već u novinah čitala, da se vi
kurjaci u čoporih klatarite već i nabliz sela, da kradete i koljete,
gdje šta živa ugrabite te da po cielu noć urličete, se nadvikujete
i svatove pravite, pa onda veliš, da smo mi lije tomu
krive." — Na to se on Ijutito sa mnom oprosti, i još mi rekne,
da ga u popis ne uzimam, pošto će u najbližoj šikari svakako
otegnuti papke. Ja mu želim sretan put i legnem, gdje sam
namjerila da odpočinem".


„Ntt medjutim čujem sve veću i veću viku hajkašku i puškaranje
lovaca bliže prama meni idućih. Na to se ja povučem
nešto dublje u gustaru, znajući, da se hajkaši po gustari, koja
i meni samoj dodija, rado ne provlače, te obično u čoporu idu
i viču, čim mi mnogo nahuditi neće, — a tako je i bilo. Hajkaši
provikahu veselo kraj mene, a ja se već držah spašenom,
kad Vam, gospodo, na jednom nabasaše na mene kapovi, od
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- 44 —
kojih se ne bi mogla obraniti, i s kojimi bi se i sam tetak
kurjak imao boriti, nu ja brže bolje s moga ležaja skočim 3
hvata daleko pak u najveći bieg, a kapovi za mnom u juriš
što koji bolje može. Ja siiota bježim kud kamo, sad skočim
na kladu, sad na panj, sad preko grmlja, samo da tim prokletim
kapovom trag zametnem i da ih izmučim, inače bi me, kako su
se ozbiljno proti meni složili, da su me uhvatili, na komadiće
bili razderali. — Medjutim vijanjem amo tamo smotriše me i
hajkaši, te vika za menom; „Drži, lija, lija! ne pusti ju, pucaj !"
te i opali jedan na me, ali sreća te me ne pogodi. Sad si možete
predstaviti, kako mi je bilo pri duši; na to podvostručim
svoj skok, pa kroz šikarje i zaskočim u šupalj hrast, gdje sam
se od tih krvoločnih kapova spasila. Tako htjedoh se tuj, da
odpočinem, ali imađem opet čuti nove vike, larme, i puškaranja
da su mi uši zaglušile, pak se meni sve približava, ja se pritisnem
u duplje što bolje mogu, a tko ne bi zdvojio u takvoj
opasnosti, u kakovoj sam se nalazila ja, tim više što su se
baš blizu mene ti krvoločni hajkaši i lovci skupljali. Pak šta
sam tuj mojima očima viditi morala, kako su na kolcih šest
kurjaka dovukli, i jednu moju drugaricu; kako mi je tuj bilo,
kad sam ju mrtvu vidila! sirota, nije ni ona novina Čitala kao
ni tetci vuci. Tu ju jedni nogom gruvaj, drugi batinami udri
po njoj, kano da im je obćinsku blagajnu porobila, a nekoji su
se i porugivali i bog zna kakova imena joj prišivali. Na posljedkiT
objesili su ju za noge i svukli joj kožu preko glave;
isto tako postupalo se je i sa tetci vuci. Kad je tomu kraja
bilo, pokupise kože i odnesoše sobom, a Iješine ostaviše vranam
i odpraviše se na put kud koji bez traga. Pošto sad znate, šta
sam kod toga popisa pretrpiti imala, čujte rezultat moga popisa."


„Iz mapa uvidila sam, da ciela Hrvatska i Slavonija sa
vojnom krajinom ima 7.552.900 jutara površine, od koje odpada
na kojekakova polja 4.962.900
na šume 2.590.000
jutara, na kojih nam pripada pravo još od naših pradjedova
širiti se."


„Kurjačje pasmine, koja si je pridržala šumske predjele
za stanovanje, dolazi na 800 rali popriečno po jedan, te ih ima
ukupno na cieloj površini 3227 glava, dakle pokazuje se od
zadnjega popisalO"/« prirasta." ,
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 45 „
0 plemenu lisica, koje su si takodjer šumske predjele za
stanovište izabrale, doznala sam, da odpada na jednu osobu od
šumske površine za stanovište 250 jutara, te po tom ima na cielom
šumskom prostoru 10,360 lisica, što čini od zadnjega popisa
99"/o prirasta. Uzrok tomii povoljnomu prirasta ima se pripisati
postojećemu valjanomu zakonu i upravi ljudskoj, koja
odredi veliki porez na p\iske i lov, i što nije u ljetno doba
slobodno po lovu se klatariti, kamo li pucati, te tim strogim
zakonom zabranjeno je lovcem pod velikom globom skitati se
sa puškom, što razplodu našemu vrlo godi; osim toga važno
je i to, što svake hvale vriedne obćine nastoje, da velike šume
čim prije izsieku, koje se posije pretvaraju u liepi gusti šiprak,
gdje se možemo lasno skriti pred svojimi neprijatelji; nadalje,
što smo od velike basne za gospodarstvo, jer po poljah miševe,
kad boljega ne dobijemo, pohvatamo i uništiijemo, pa zato i
jesmo čuvanja i hvale vriedni."


„Grlede medjeda i jazavaca moram se pritužiti, da se prigodom
svoga popisa nisam ni sa jednim tih nesretnika sastati
mogla, pošto su se u jame i špilje zavukli i spavaju, te mi se
nije niti jedan htio na moj poziv odazvati. — Lukave divlje
mačke, kako sam se ubaviestila, stanuju ponajviše u šumah
te se nalazi popriečno na 400 jutara po jedna, te po tom ima na
cieloj šumskoj površini B812 glava, što Čini od zadnjega popisa
IB´/o prirasta."


„Kuna, koje se takodjer po šumah nalaze, živi ih jedna
na 900 jutara, popriečno na cieloj šumskoj površini 2590 komada;
prirast im je 20´´/o."


„Glede tvoraca moram Vam očitovati, da mi nije moguće
bilo povlačiti se za ovom smrdljivom zvjeradi po štalah, hambarih
i kojekud oko stajah, pošto bi lasno u kakovu namještenu
stupicu nasrniti mogla te glavom platiti."


„Zečevi, ove strašljive divljači, koja se ne samo po šumah
već i po poljah klatari, živi ih popriečno na 260 jutara po
jedan, te bi ih bilo na cielom prostoru raztrkano 29.050 zečeva ;
pokazalo se je, da im se je broj od zadnjega popisa smanjio
za IT´ja. Uzrok tomu manjku tražiti je u tom, što ta divljao
po poljih i vrtovih mnogo štete Čini, te brsti zelje i guli voćnjake
mlade, zato je u obće i omražena te se proganja i poubija,
— što ja nalazim za pravo."
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 46 „
0 srnah imam još izviestiti, da ova visokonoga i oprezna
divljač samo po sumah živi, a nalazi se na 600 jutara po jedna
ele na cieloj šumskoj površini živi jih 4316 komada; kod istih
se takođjer broj smanjio za ;50"/o; uzrok tomu je, što ova divljač
mlade nedorasle šume brsti i uništuje , zato ju proganjaju


ubijaju."
„Time je moj popis dovršen, a tko mi nevjeruje, neka se
sam osvjedoči."
„Napokon imam još dodati, da namjeravam proti zulumu,
koji se na lijali čini, na visoku vladu podnieti tužbu, i to:


1. Da se na lovačke puške još veći porez nametne, nego
što sada postoji, i da se postavi još strožija kontrola, jer tim
će se lovčijam dosaditi, koji nas uznemiruju i naše pleme uništiti
kane.
2. Da se obćinam, koje hajke obdržavaju, za svaku 500 fr.
poreza nametne, jer toga nije moći već podnieti, kako se s nami
tuj postupa, kad koga ulove; kad budu toliko plaćali poreza,
sigurno neće im više pasti na um hajka organizirati.
3. Da se lovački kapovi, koji nas uznemiruju, da jednoga
unište."
Na to se jedan od zekonja razjari, da će se i od strane
njihove pasme tužba, ma baš visokomu saboru, podnieti, pošto
ti postojeći zakoni ni malo ne odgovaraju budućemu njihovomu
razvitku, po kojih bi se, ako bi dulje još postojali, cielo plemstvo
uništilo, te bi ih onda samo po muzejih nadjevenih vidjeti
mogli, zato da se ima postojeći zakon o lovu preinačiti, te reče:


„Porez na puške i lov nek se sasma ukine, lov neka svakomu
prost ostane, kako je i dosad bilo, pošto će se tim sva
krvoločna zvjerad, koja nam u našem razvitku smeta, kano
što su lisice, kurjaci, divlje mačke, kune, torci, koji nas proganjaju
i naše nejake mlade gnjav6 i žderu, a od kojih niti je
domaća marha ni perad sigurna, u svako doba godine ubijati moći."


Različite viesti.


Skakavac selac (Oedipoda migratoria L.) u istni. (Iz „Centralblatt
fiir đas gesammte Forstwesen 1880." Skakavac-selac, taj grozni
proždrljivi gost, pokazao se je prošloga proljeda s iztofiiie strane prema
Kvarneru na obroncih pogorja, protežućega se južno od gore Učke, i to