DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br. 1. U Zagrebu dne 1. siećnja 1881. God. V.


Na znanje!


Primivši tajničtvo hrvatsko- slavonskoga šumarskoga družtva,
preuzeo sam podjedno i samostalnu redakciju šumarskoga
lista. Svjestan si težke zadaće ove, kojoj mi valja kraj ostalih
zvaničnih poslova odsele zadovoljavati, uvjeren sam, da će me
svjestni i vrstniji Članovi družtva u interesu zajedničkoga cilja
toli tvorom koli savjetom po mogućnosti podupirati, omogućujuć
tako zajedničkim djelovanjem razcvat družtva i lista.


Držeći suvišnim tuj još obzirnije o velikoj važnosti hrvatskog
.šumarskoga lista po domovinu, a napose i po šumarstvo naše
razpravljati, ne smijem ipak mimoići, a da ne sjetim sve hrvatske
šumare i prijatelje šumarstva, nek ne zaborave vršiti
jednu najvažnijih dužnosti si družtvenih, a to jest moralno i
radom podupirati a i omogućivati uspješno izdavanje ovoga
lista, i to tim više, što se danomice, žali bože, broj odmetnika
i neprijatelja svemu, što je naše, množi i jača. Samo zajedničkomu
maru i radu svih hrvatskih šumara morati će neprijatelji
našega družtva ustupati, a složnim nastojanjem takodjer
opravdati ćemo korist i vriednost družtva našega koli po domovinu,
toli po zvanje naše.


Gospodo! Visoka kr. zemalj. vlada i sve što je svjestnije
u Hrvatskoj prianja uz nas, bodri nas na rad i nagradjuje
svojim priznanjem trud naš — pustite dakle i VI već jednom
nesretnu pomisao nemoći naše —! Nije bo naše družtvo nemoćno
— pače ono će biti vrlo možno, samo ako svi budemo
življe i oduševljenije uz zajednički rod prionuli. Kao što nam
se pako družtvena djelatnost prije svega baš u sadržaju i
vrstnoći lista očituje, tako je prije svega potrebno , da me svi
štovani drugovi i prijatelji duševnim radom i praktičnim spoz