DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Prilog „Šumarskom listu" br. 3.


Poziv i program


k VI. redovitoj dne 8. kolovoza 1880. u Vinkovcih
obrzavat se imajućoj skupštini lirv--slav. šumarskoga
družtva, u savezu sa izletom u obližnje šume.


8. kolovoza u jutro dolazak p. n. gg. članova i učestnika
družtva u Vinkovce. Na kolodvoru pozdraviti će mjestni
poslovodja goste i porazdieliti potanki program o skupštini na
pojedince. Po kratkom odmoru izlet u sume brodske imovne
obćine i to u šumski srez Vrabčana (umjetno i naravno pomladjivanje)
uz posjed presvjetl. grofa Eltza kod Jankovaca, odanle
šumom Adda-Divnica u Otok. Po ručku u Vrbanje.
9. kolovoza. Iz Vrbanje šumom u Županje na ruČak.
Poslie šumom Rastovina i Banovdol u Vinkovce.
10. kolovoza . Razprava administrativnih družtvenih
predmeta i to:
a) izbor upravljajućega odbora u smislu §. 15. alinea 4. družtvenih
pravila;
h) izvještaj o djelovanju hrv.-slav. šumarskoga družtva tečajem
godine 1880;
c) ustanovljenje proračuna za god. 1881 i
d) strukovne razprave, medju kojimi dodju sliedeća pitanja


na dnevni red:


1. Koja su najglavnija tehnička svojstva hrv.-slav. hrastovog
drva osobitim obzirom na upotrebljivost istog za ciepanje
dužica?
2. Da li se preporučuje u najnovije doba uvadjanje ogoja
četinjačkih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji obzirom na šumarsko
gospodarstvene i financijalne odnošaje? Ako je, zašto? Ako ne,
zašto ne?
3. Ostali predloži, koje žele pojedinci staviti. (Takovi imaju
se prije skupštine 8 dana upravljajućemu odboru prijaviti).
11. kolovoza. Prema okolnostim nastavak izleta iz Vinkovaca
u obližnje šume ili brodske imovne obćine ili kojeg
drugog veleposjednika i zatim konac skupštine.


ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Iz osobite naklonosti prema družtvu ustupilo je slavno


c. kr. okružno upraviteljstvo u Vinkovcih svoju dvoranu za
obdržavanje skupštine.
Skupštini mogu prisustvovati samo članovi hrv.-slav. šu
marskoga družtva, a zavremenim članom može u smisla §. 8
alinea 3 družtvenili pravila za skupštinu ili ekskurziju postati
svaki prijatelj šumarske struke, nu ima pristupninu od 1 for.
uplatiti.


P. n. gg. članovi i prijatelji šumarstva pozivlju se ovim
najuljudnije na skupštinu a želeći prisustvovati, neka se izvole
čim prije prijaviti npravljajućemu odboru hrv. slav. šumarskoga
družtva, da jim se pravodobno mogu dostaviti legitimacione
karte.
Konačno opaža se, da su upraviteljstva željeznička t. j .
za pruge Zagreb—Zakanj; Osiek—Vinkovce; Brod—Vinkovce;
Rieka—Karlovac—Zagreb; Zagreb—Sisak, kao takodjer i podunavsko
parobrodarsko družtvo za prugu Sisak—Brod—Zemun
ujedno zamoljena, da za učestnike skupštine obale razmjerno
ciene prema dosadanjem običaju.


Iz sjednice upravljajućeg odbora hrv.-slav. šum. družtva.


U Zagrebu, dne 6. lipnja 1880.


Predsjednik:


Mijo Vrbanić,


ees. kralj, šumarski nadzornik.


Tisak C. Albreclita.
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 68     <-- 68 -->        PDF

K članku „Jeftino poljepšavanje naših stanovah".


SI, 5.


SI.4.


SI.8.
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 69     <-- 69 -->        PDF

K člankn „Jeftino poljepšavanje naših stanovah".


SI.13.


x~c


51.14,


51.3.


SMO


SI.12.


51.16.
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 70     <-- 70 -->        PDF

?roinjerka sa jednim pomidnim krakom, na pero najstarije vrsti.


m M LI I i-i IM 11 [ I I 11 M I I I 1 I I I I I I I 1 I i I 11 I I I I I I I I 1 I 11 I I I I


K]


A ^


Wurtemberžka promjerka.


^||||3E|:|=^g||


r°"´n"^´T"""T"´´"^T" " I |M..|....|..^TTnTT|Tn


Promjerka po systemu Friedricha od drva.
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Promjerka po Friedrichu od željeza.


Promjerka sa jednim pomičnim krakom od Schablassa, željezo i drvo
kombinirano.
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 72     <-- 72 -->        PDF

^


ii|\in|i ml i|] [n{i{ni|´ iiliiMlim "1""!" " I´n´l^rrrr´^Novo konstruirana promjerka po systeniih Friedricha
i Scfaablassa sastavio


Fran. XaT. Eesterčanek.


od: a = promjerka razmaknuta, kraci otvoreni i vijkom T učvršdeni 6 = promjerka
sklopljena i zatvorena, c = promjerka za porabe « i -j- iz željeza, p iz
medi, S iz drva.
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Broj


s


CD CD


r il 1


!


3 ! n


1.1 1
11 1
i
i 1


as;
´4


II i 1 fl r I


II
a OD
1


l>4<


11 1
1 111 1 i


j. f f 1 f
B S
3
p cn


»«r ^^


i 9. s s g i i §. 8 i o


o


e 3


III


~


n
M^ B
» «.


it^


-_ cz:


ž i 1 i š S 8 i i B ^


PC TS


2. S?
a-9f


-0
i 1 i § i i i i i 1 1
1

1II 1 i 1 f


M


1


II li
f


t g EP


g-g


§ ti II
o CP


1 1
i


I 1


1 I!
1 1 s
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Die Kleng-Aastalt & Sammenhauđluiig g


VOll


in Wlener-Seustađt (Sieđ. Oest,)
liefert stets beste, hoch und schnell keimende


Nadelholzsamen


als: Weymouthskiefer (Pinus strobus), Scinvarzkiefer (Pi-
nus laricio austriaca Endl), Welsskiefer (Pinus sylvestris), ffi
Fichten (Pinus picea), Mrcheii (Pinus larix), Đouglas jfl


Tanne (Abies Douglasii) etc. 3
zu den moglichst billigen Preisen. Preisblfttter auf Ver- jjj
Cj langen franco und gratis. {3


^^25S5a5E5H5Z52SZ5a5S5Z5E5Z5E5B5S5B5E5Z5?SE5i asasasaszszsasB^


AllerbOchster Besucii der Fabrik


1868 18T1


V. Sr. Maj. d. Kaiser Franz Josef I. v. S. k. Hoheit d. Kronprinzen Rudolf.
J agd-Gewehre,


Scheiben- und Express- eiii- und doppelliinflge Jagdbiichsen, Buchsenflinten,
Gewehre mit. „Pieper"-Laufeu, Centralfeuer- und Lefauchenx-Choak
bore-Doppelflinten, Scheibenpistolen, Revolvera in neuestea und besten Systemen,
Hirschfanger, Patronen und alle zur Ausiibung der Jagđ notbigen
RequisiteD zu miisgigsten Preisen, in einfaehsten, und feinsten Sorten bestens erprobt
und bei voller Garantie, empflehit die


kais. kon. priv. Hofwaffenfabrik


A. V. Lebeda Soline,
herzogl. braun9chw. Hofriistmeister, pramiirt von 7 Ansstellungen mit goldenen
und sjlbei nen Medaillen. Prag. Gegriindet 1820.