DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 94 —


„Svojom lovkora jastrebova, o kojoj je pisao g. R. Weber


iz Hajnan-a u svojoj brošuri od godine 1877, nalovio sam 2a pet godina


po izkazn lova 58 kokošara (falco palembarius), stupicom i na j n ov ij om


svojom lovkom ulovio sam S3 kokoŠara, kobaea, skanjaca i t. d,


Dapače ulovio sam nekoliko inače toliko opreznih vrana novom lovkom,


doÖim stupicom nisam nikad nijedne."


Na moju radost i zadovoljstvo poboljšao se je lov u ovdašnjem šum.


kotaru proganjanjem tib grabilica tako, daje ubilo n. pr. 16. prosinca 1878


godine 16 lovaca 544 zečeva."


,,0d mene sgotovljena i za njem, carstvo patentirana


lov ka dokazala je, da je za lov grabilica vrlo shodna, jer


1. Di´vo iz vana eini, da se ptice ne trebaju plašiti nikakovih že-
Ijeznib stvari, a željezo i tiem cieli aparat zaštićen je drvenom oplatom
proti hrdji i vlagi.
2. Igla ubvati pticu uviek dole u sredini tiela, je ova za 5as mrtva,
a perje ostaje neoštećeno, tako da se može svaka takova ptica dati konservaterti,
što je za privatne zbirke od velike važnosti.
3. U stupieah 1 drugih lovkah ulovi se ptica samo za krila ili noge i t. d.
pa se mora u njih kadkad preko 24 sata koprcati i izmučiti, tako da je
(Šesto nije ni za poznati. Pa ma bila i ptica-grabilica, svaki valjan lovac
mora gledati, da ju nsmrti ne mućenjem u stupieah, već na čim kraći
način. Ja sam nastojao, da kod moje lovke ne bude tih nedostataka, te
mislim, da mogu svoj gospodi drugovom i prijateljem lova preporučiti lovku,
koja će se prem stoji samo 7 maraka, pokazati vrlo koristnom za lov-
Ij enj e pti ca-grabili ca,"
Uz pošiljanje od 7 maraka ili po št. ponze će mogu s v im
naručbinam po želji gg. naručitelja zadovoljiti i čekam na skore naloge".
Jedna lovka važe 3*5—4kgr. Moli se za točnu oznaku poŠt. postaje.


Šumarski pozdrav 1


NenwiesekodPilgramsdorfauSlezkoj,


WilhelmDudda,
kot. šumar.


(Bukva Fagus eylvatica L.) Od bukve, koja raste u briegovitih predjelih
Hrvatske i Slavonije, nalazimo dvie glavne vrsti: ranu bukvu i
pozdnu. Obje vrsti rastu skupa ili zajedno sa hrastom brdnjakom i drugim
drvljem, nu uviek je pozdna bukva u većoj množini, nego prva, — Rana
bukva razlikuje se od pozdne tiem , što se 14 dana prije razlista od potonje,
te je oko Gjurgjeva već podpuno razlistana. Na Ojurgjev dan običavaju
pastiri, osobito u Slavoniji, splesti si od njezinoga zelenoga granja
odielo, pa ovako obilaze po selu od kuće do kuće pobirati darove (jaja


ir, slaninu, i hljeb). Pozdna bukva počima u to doba tek pupove razvi,
sjati. Kora na starom stablu rane bukve je za polovinu tanja od kore na
deblu pozdne bukve. — Sto se tiče kakvoće drva, to je ono od rane
bukve bielje, gušće i žilavije, a drvo pozdne bukve je više erljenkasto
i manje žilavo, atoga cleuc zanatlije više drvo od rane bukve. Bukovica
takodjer dozrije kod rane btdcve prije, nego kod druge bukve, za 14 dana.