DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 93 —


lišćem, za 4 for. 50 noVÖ. i 2 komada, takodjer rezbarijami ukrašena, no
nešto jednostavnija, po 2 for. 30 nov. au. vr. Tko bi si želio nabaviti
koji od tih okvira, neka se izvoli za vrieme prijaviti upravljajnćemu odboru u
Zagrebu, naznaČiv toČiio adressu (zadnju post. postaju) i cienu željenoga okvira.


Nadalje mogu se dobiti kod upravljaju(5ega odbora tabel e o
pretvorbi stare mjere u metričku izdane od šumara Franje Dole^ala ui-ednika


L-; Šum. časopisa „Haj." Ova praktična knjižica, koja stoji u knjižari 30 novč., ^
tnože se dobiti kod upravlj. odbora za 10 novČ. i sadržaje vrlo važne
tabele za šumare o pretvorbi u prostornu mjeru (hvati u prost, metre,
normalnih hvati u čvrste metre), o proračunjanju zalihe drva, stoga preporuöamo
tu knjižicu svim šumogojcem Što toplije. —


(Lovka za ptice-grabiiice) od kot. šumara W. D u d de u Neuwiese-u
Slezkoj, patentirana njem. drž. patentom br. 3182. od 2 travnja 1878. —
Upozorujemo čitatelje našega lista na novu slikom predočenu lovku za ptice
grabilice, koja si je uslied svojega praktičnoga i ujedno liepoga ustrojstva
kao i uslied svoje jeftinoće pribavila u šumarskih krugovih mnogo prijatelja.
Kod nas, gdje imamo toliko grabilica, osobito planinskih orlova, škanjaca,
golubara, jastrebova i sokolova, dalo bi se tom novom lovkom dosta toga
naloviti, i mi ne možemo na ino, a da naše lovce i šumare u Hrvatskoj
i Slavoniji ne činimo osobito pozornimi na tu sklopicu. — Sliedeča slika
predočuje nam jasno konstrukciju lovke. (Vidi priloženu sliku).


Lovka namješta se ovako:


Slika I, prikazuje nam lovku već namještenu. SI. H. pokazuje nam
nutrašnjost lovke. U cievastivaljak A metne se zasukano pero B. Igla.C
dolazi u pero B, te se pomoću odponca (tiskala) I turi dole, dok ne uhvate
obje kvake DD iglu C u zarezu. Zatim se medju kvake DD stavi
pločica E, odponac I se ukloni, cievasti valjak F spusti se preko cievi A
na pločicu E.


Grabilica stane na valjak F, uslied toga tereta padne ploča E dole
a pero B potjera iglu C u vis. ~- Igla G pričvi´sti se dole konopcem,
da ne bi ptica s njom odletila. Daščica u lovki (ležeća) služi za to, da
se kod pokusa drži nad valjkom F, da se igla ne zabada u drvo. Lovka
moi´a se piiČvrstiti na stupu istoga objama, kako je ona, pomoću šarafa
Gr i drugim vijkom, nalazećim se dole na lovki. Stup mora iznad zemlje
biti visok 5 stopa, da se ne bi djeca dotaknula lovke i probola si ruke,
ili ma tko drugi.


W. Dudda pozivlje zato sve lovce i Šumare, dasi nabave tu lovku:
Upozorujem svu gospodu drugove i sve prijatelje lova, koji se hoće lišiti
toli škodljivih ptica-grabilica, na svoju novu patentiranu lovke
grabilica . Tko hoće uspjehom loviti, mora se potruditi, da što vis,
nahvata grabežljivaca, kojim naravski i zvjerokradice spadaju. Lisice, kune,
tvori j pa i zvjerokradice mogu se naći i ulivatiti, ali ne ptice grabilice
a ove nanašaju lovu sigurno veću Štetu, nego lisice i t. d."