DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1879 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 64 —


7. 0 s dobrim uspjehom položenom izpitu za pomoćno šumarsko osoblje,
glasom naredbe vis. o. kr. glavnoga zapovjedništva kao krajiške zemaljske upravne
oblasti u Zagrebu od 20. rujna 1876. odiel unutarnji, broj 12.521, dotično glasom
naredbe ministarstva za poljodielstvo i rudarstvo od 16. sieenja 1850. (zakonski
zbornik broj 63.)
Prvo namještenje je privremeno, te će tekar nakon jednogodišnjega zadovoljnoga
službovanja definitivno namještenje sliediti.


U Petrinji, dne 8. veljaee 1879.


Šumsko-gospodarstveni ured.


Oglas!


Dne 24. veljaee posije podne u 3 sata iznajmiti oe se javnim natjecanjem
oko 6 jutara bašće zvane „Uelijin Majur" u Brodu na Savi za uživanje
do konea ove godine uz uzkliknu cienu od 600 for.


Nadalje postaviti oe brodska imovna obćina kod Broda na potoku &logovioa
pilenieu sa jednom podužnom i jednom okruglom žagom, koju namah iznajmiti
želi uz godišnju najamninu od 500 for.


Za ravnanje se obznanjuje, da će rezanje gradje ovom pilenieom najamnik
dvaput jevtinije piliti moći, nego li se u ovom priedjelu ručno pili, nuz priličan
probit najamnikov. Bukove i hrastove šume odaljene na 5—10 kilometara od
pileniee imade potrajno zadosta, a pilenica od željezničke postaje Brod i Save nije
više od 9 kilometra odaljena.


Izvoz je moguć na sve strane za surovu i priredjenu gradju.


Konačno želi ova imovina 10.000 km. bukovoga suhoga gorivnoga drva iz
šume Gradac u Brod izvezti, plaoajuć za 1 km. 2 for, 50 nov. i traži poduzetnika.,.


Suma je od Broda udaljena 15 kilometara, tako da se na dan dvaput tovar
odvezti može. Put je popravljen, s toga može jedan par slabijih konja 1 km.
tovariti, a srednjih i do 2´5 km.


Tko bi bašeu rajmiti i privoz goririva poduzeti želio, neka se na I. šumski
kotar u Trnjanih ili gospodarstveni ured u Vinkovcih obrati.
Onaj pako, koji pilenieu najmiti želi, može se kod ovoga ureda upitati.


U Vinkovcih, dne 6. veljače 1879.


Upraviteljstvo


gospodarstvenoga ureda.


Poziv na predplatu


na


Deutsche osterreichisch-ungarische illustrirte


„JAGD -ZEITUNG."


Glasilo za lov i ribarstvo.


Izlazi mjesečno đvakrat, te stoji na četvrt godine s poštom I for.
31 novč. a. vr.


Predplatiti može se u svih knjižarah.


Uredništvo i ođpravničtvo lista u Beču (Stađt) Hegelgasse Nr. 19.


Vlastnik, izdavatelj i nakladnik: M. pl. Laaba.


Urednietvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak 0. Albreohta. .