DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1879 str. 63     <-- 63 -->        PDF

68


stanje družtvene blagajne.


(Koncem godine 1878.)


for. for.


Primitak 2155
Izdatak 1805
Ostatak ... . 350 33
i to: u gotovini 350 33


Tražbine:


Na redovitih prinosih pravih članova i prijavljenih
obećanih prinesoih podupirajueih članova (za g. 1877) 716 21


Na predplati „Šumarskoga lista" 264


Tražbine za uvrstbu oglasa u šumarskom listu 114


Svota tražbina 1094 21


U ime upravljajućega odbora:


Predsjednik: Tajnik:
Mijo Vrbanić Sanđtner.


Broj 198. — 1879.


Natječaj.


Kod ove imovne obćine imati će se popuniti tri mjesta šumskih lugara


za čuvarstvo i to:
1, Krndia-&;ij br. 1 sa sjedištem u Jasenovcu.
2, Višnićki bok broj 3 sa sjedištem u Drenovboku.
3, Eiboštak broj 24 sa sjedištem u Crkvenom boku.
Sa službom ovom skopčana je godišnja plaća od 300 for. stanarina od


60 for. i sočbinom od jedne trećine vrieđnosti odkritih šumskih kvarova odnosno
uhvaćenih kvaročinitelja.


Natjecatelji za ova mjesta imadu svoje vlastoručno pisane, sa slieđećimi
dokazi obložene molbeniee putem njihovih kotarskih politienih ololasti, ili ako
stoje u javnoj službi šumarskoj, putem svojih šumarskih oblasti, najdulje do


5. travnja o. g. ovomu uredu pod naslovom „na zastupstvo II. banske imovne
obćine" predložiti i to:
1. Krstni list.
2. Svjedoeba o zdravlju i osobito o tjelesiioj sposobnosti za šumsko-lugarsku
službu.
3. Stališ i dosadanje službovanje.
4. Podpuno znanje hrvatskoga jezika u pismu i govoru,
5. 0 svršenih pučkih školah ili inih nauoih.
6. 0 euđorednosti.