DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1879 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 59 -.
dobar uspjeh, mi kakve koristi, kada je marva onuda duevimiee brstila,
Žemu je naraštaj morao podledi, pretvorio se u samo grmlje, kakvo još
danas viđjevamo.


Godine 1874. predloženo je, da se prazna mjesta nasade crnim borom,


žim bi postala mješovita sastojina od prilike u jednakom omjeru hrasta i


bora. Posije četvrte godine, hrastovo grmlje se je imalo posjeći u nakani,


da se postigne iz žila, korenja i panjida mlađi bujni naraštaj.


To je bio liep predlog, nu neznam da li je do danas izveden.


S razloga, što bor najbržje tlo poboljšava, kao Sto i s toga uzroka,
što je tlo na Grobničkom polju zanj najsposobnije, imala bi se čitava površina
nasaditi sa borom uz lOOgođišnju obhođnju. (Pošto bor svojstvo
za poboljšanje tla samo u svojoj mladosti ima, bilo bi svakako probitačnije
dobu obhodnje znatno sniziti. U ostalom se kod racionalnog gospodarenja
u borovih sastojinah obhodnja sa najviše SOgođišnjom dobom i-abi. Opazka
urednlčtva.) Čitavo polje ošumilo bi se za 20 godina, a tlo poboljšalo kod
dobrog gospodarenja za kakvih 150 godina već kako gdje ima više ili manje
crnice. Buduči stanovnici Grobništine sasvim siromašni na oranicah, ne
imajuč ni toliko polja, da si barem polovicu potrebe na hrani pokriju sa
prirodivšom ljetinom, imalo bi se isto polje , kada bi za obradjivanje sposobno
postalo podieliti međju stanovnike razmjerno po broju duša i po posjedu.


Tim jedinim načinom moguće je pomoći tamošnjemu siromašnomu ali
rađinomu žiteljstvu, koje se u toliko pomnožalo, da se već sada jedan dio
izseliti mora.


Istina je , da za ošumljenje Grobničkog polja treba znatna glavnica,
ali vlada, kao brižljiva mati dužna je, da se skrbi za boljak svojih podanika.
Prvih godina nebi bili ipak veliki izdatci, kada bi se svi kvaročinitelji
šumski upotrebili kod sađjenja i ostalih radnja, jer je i onako šumski
kvar postao radi siromaštva žiteljstva sasvim neutjeriv, navlastito sada,
kada neima nikakvih dobitaka, koj je možda sada preskočio 10.000 for.


Sadjenje imalo bi se obavljati, kako što je god. 1874. jedno jutro
već nasadjeno bilo sa crnim i morskim borom, koj potonji izčeznuo je još
dojđuće zime, a prednji uzdržao se je dobro kroz čitavo ljeto, što je kasnije
s njim, nije mi poznato. Sadjenje bilo je obavljeno jeseni, mjesto gdje
je imala bilina doći, izkopalo se je u prostoru od 30 om. i to đubljini,
Birmi i duljini, a kasnije se je takva jama napunila rahlom crnicom i sa
Buttlarovim željezom (Buttlar´sches Pflanzeisen) bilina usadila.


Ovim načinom moguće je najprije doći do cilja, naime pošumiti
ogromno Grobničko polje.


Budući, da se je po svih krajevih Hrvatske počelo pretrezivati pitanje
o uzgoju hrastove nizke šume sa uvedenjem gulenja kore za strojbu,
to imam o tom sljedeće napomenuti:


Prigodom segregacije dobila je grobnička obćina pod imenom šume
vecmom same pašnjake, koji ne doprinašaju tamošnjim obćinarom nikakve
koristi, do li jednostavne paše za marhu imućnijih žitelja.


Opazio sam, da su pašnjaci, ako i lošo ali ipak obrašteni i to sa


rastom, grabom, jasenom, Ijeskom malo gdje sa bukvom, borovicom, crnim