DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1879 str. 56     <-- 56 -->        PDF

- 56


sobno tehniSko šumsko zaštitno i pomoćno osoblje može i od domaćih sila
naobražavati.
Do malo vremena podvrći će se po svoj prilici i ostalo gospostijsko
šumsko zaštitno osoblje s uspjehom nižemu državnomu izpitu.
B r 0 s i g, šumarnik.


(Mi se pođpunoma slažemo s mnienjem g. šumarnika, nu usuđjujemo
se ipak pripomenuti, da naobražavanje posebnoga šumskoga zaštitnoga osoblja
uz veliku uztrpljivost i mnogo vremena, osobito pako ljubavi za struku i
požrtvovnosti za zvanje zahtieva. Uspjesi g. šumarnika imadu se pripisati
upravo jedino njegovoj osobi i njegovoj učiteljskoj sposobnosti, nu ipak su
uvjek radostni dokaz, da i od našega šamskoga zaštitnoga osoblja može
nešto biti, kad podučavanje istoga u prave ruke zapane. Mnogi naši strukovni
drugovi postigli su možda već slični uspjeh, nu mi žalibože o tom
jošte ništa ne znamo. Mi molimo s toga u interesu našega šumskoga zaštitnoga
osoblja, da se za poticanje istoga slični napredak njihovih drugova
i iz ostalih krajeva naše domovine u našem đružtvenom glasilu objavi. —
Op. ured.)


(Pretjerane ciene drva.) „Wr. Ztg." piše u večernjem svojem
listu br. 5 „iz Sarajeva", da je ciena drva za ogriev poskočila po tovaru
na 4 for. Pošto pako polag izvještaja c. kr. generalnoga konzulata (vidi
„Oesterr Monatssehrift fiir Forstffesen 1873," str. 149.) 15 tovara (konjskih
tereta) hvat iznose, to za sada hvat drva za ogriev ne stoji više
od 60 for. G. P.


(Osvrt na ciene šumskih proizvoda godine 1878. na sisačkom
tržištu.) Drvo za sudje. Francuzke dužice. Podstavka *^/,,
Vfi- "/i4 ^ običnim rabatom; po 1 m. 137 —198 for. Najmanje u rujnu
sa 137, najviše u travnju sa 19 8. Mjeseca srpnja skroz nikakva popitkivanja.
Izbirci (scartoni) mjesca travnja 130—136, siečnja 175 —180 for.
Vatreni izbirak 50 forinti. Charente-dužice, podstavka "´^/gg, ^/loVa; ^´´4 Va
po 1 m. 147 for.


Lies po 1 tvrdom metru. Hrastovno četvorno drvo 4—8 m. dugo
^"/gu em. gore for. 21—36´40 preko 8 m. dugo i ^Vgs cm. gore od
for. 32; 4 m. dugo ^^ g cm. dobar izbirak for. 18 ; stupovi 5 m. dugi,
i^/,g cm. for. 25 ; gredice 4 m. ^^/t^^ om. for. 15´80—30; četverokutne
odrenioe 4 m. ^"/gg cm. for. 12-60—27; brestovina for. 38; platice za
mlinsko kolo ´/g kola 14´ duga po komada for. 14.


Drvo za brodove. Hrastovo. Kilji 14 m. dugi, ´^´´/gj cm. gore
po tvrdom metru for. 50´56—63-20. Drugi 8 m., ´-^^/^g cm. gore for. 19
do 26-86.


Stupovi. Hrastovi 4 m., ^j^^ cm. po tvrdom metru for. 18 — 36-,
brestovi for. 14—26´86 ; jasenovi for. 22 — 27.


Sinđra hrastova. Podstavak ^y^, */g, %, po 1 m. for. 35—54.


Grrede hrastovo. Državna željeznica po komadu 90 nov. do 1 for.
30 nov. Taljanske po komadu for. 1.17; brestove po komadu 65 nov.
Ugal j bukovi po metr. centu for. 1-50—1-60.
Žir za sijanje po metr. centu for. 1-20—4- —.