DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1879 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— B5 —


kod iste imovne obćine šum. asistent Slavoljub Pibernik ; šumari: šum.
asistenti Prodanović, Petanjek i Muhović; mj estni nađšnmar Franjo
gerviže k iz Nachođa uadšumarom u Skrivanu (Češka), kr. lugar Stjepan
Dea n iz Fužine šumarom građa Zagreba; c. kr. šumar Dragutin Schmid ,
nadšumarom; c. kr. šum. mjernik I. Madjarevid , šumarnikom, a županiiskomu
šumaru Gjuri Demetrović u povjereni su poslovi zapriseženoga
civilnog^´ zemljomjera za jaskaiisku pođžiipaniju. — Premješten : c. kr.
sumarnik i upravitelj šum. ureda Julijo Anđerk a iz Ogulina u Zagreb
k šumskomu ravnateljstvu e. kr. glavnoga vojnoga zapovjedništva. —
Umirovljen: c. kr. lugar Petar Milohnoja, Marijan Stiević.


(Vriedno da se nasleduje.) Sjegurnim dokazom, da naše družtvo


od ljeta do ljeta sve to bujnije cvate i sve si više simpatija osvaja, jest


to, što se broj njegovih članova danomice znatno množa. Ako i kađkada


pojedini šumari zajednički vez napuštaju, to se te praznine umah dvostruko


novimi pristupjelimi članovi izpune. Život našega drnžtva nije još na onom


gtepenu razvitka, na kojem ga svaki šumar kao svetu svoju dužnost smatra


bez obzira na svoje političko mnienje i narodnost, te nastojanje oko doma


ćega SiTmarstva svojimi silami podupire i kao pi´avi član zemaljskomu šu


marskomu družtvu pristupljuje.


Toga radi zaslužuje, da se kao rieđki primjer zabilježi, kad cielo
šumsko osoblje ne samo koje gospoštije nego i c. kr. činovnici i lugari
jednoga šumskoga uveđa kao napokon i svi šumarski činovnici i podčinjeno
osoblje jedne imovne obćine in corpore šumarskomu družtvii pristupe, pa
i nehotice moramo se tuj pouzdati, da će naše družtvo, ako se budu ovakovi
primjeri nasliedovali^ sbilja liepu budućnost imati.


G-ospoštijski šumski ured u Čabru, pa i c. kr. šumski ured u Vinkovcih
i šumarija Novska gradiške imovno obćine iznenadili su upravljajući
odbor hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva pristupom cjelokupnoga
šumskoga osoblja.


Mi ne možemo, a da ne preporučimo ovaj riedki primjer onim šumarom
za nasliedovanje, koji su se iz sebifinih i osobnih razloga udaljivali
do sada ođ našega družtva ili koji su mu pače i neprijatelji bili. Našim
pako novim članovom srdačni šumarski pozdrav. S—r.


(Našemu šumskomu zaštitnomu osoblju!) Iz Čabra dobismo
sliedeću zanimivu viest: „Od zaštitnoga šumskoga osoblja kod Ghyczyeve
gospoštije položiše kođ državnih izpita za tehničko pomoćno osoblje, držanog


g. 1877. i 1878. kođ podžupanije u Delnicah sliedeći kandidati preduzeti
svoj izpit i to :
pomoćni šumar Josip Ožbol t iz Lazca s ocjenom kao veoma sposoban
;


pomoćni šumar Franj o B 6 n 1 iz Crnelaze s ocjenom kao veoma
sposoban;
lugar Stjejian Jane š iz Gerova isto tako kao veoma sposoban.
Sposobnimi ocjenjeni bješe: pomoćni šumar Josip Malne r iz Prezida
i lugar Franjo Čop p iz Vršica.
Pomenuti bijahu prije u ovdješnjoj gospoštijskoj službi šume čuvari
´ jesu sinovi ovdješnjih seljana, a to je neoborivi dokaz, da se veoma spo