DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1879 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 54 —


kući s osvjedočenjem, da liepa budućnost čeka ono mjesto, gdje
takoTO rođoljubje vlada i gdje se tolike simpatije za domaći
napredak izjavljuju, kao što su se to hrvatsko-slavonskomu
šumarskomu družtvu, te da je tuj zaista kulturni napredak.


Po našem upravljajućem odboru u ime hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva javno izrečena bvala nije još zaista
nikada bila iz veselijega srca, te mi ne možemo s toga s manjega,
a da zaključujuć izvještaj naše III. redovite glavne skupštine
ne kliknemo srdačni: Zivili svi oni, koji su našemu družtvu
nakloni ili koji ga, ma bilo čim, u njegovom napredku podupiru!
Zivili! a do godine, ako bog da, sretno i veselo na hrvatskom
Krasu!


Vojtjeh Sandtner,


izvjestitelj i đružtveiii tajnik.


Hazne viesti.


(Družtvene viesti.) Družtvu pristupise kao pravi 61anovi: gg. c. kr.
šumarnik Kajko Eiehter; c. kr. šumari: Brouček, Brousil i Harrer; e. kr.
lugari: Alimpić, Bogetić, Bartulic, Bosaneid, Bertić, Bošnjakovi^, Divid,
Damjanovid, Domad, Glavoševid, Galla, Kopid Kneževid, Klađarid, Sudid,
Looš, Markovac, Miskrid, Markovid, Peakid, Pavlovid, Stoišid, Subotin, Sekulid,
Tomašević, Unukio, Vraničić, Vukasinovid, Vukovid, Vlaović, Veljko
i Vasid; nadalje gg. kr. žup. nađšumar Ottokar Bouček iz Rieke, g. Franjo
KesterSauek, kralj. asistent na šumarskom zavodu u Križevcu; trgovačka
tvrđka šum. sjem. Eifler i drug u Bedu; gg. šumari: Josip Malner, Franjo
Kleiner, Miroslav Miittermuller; pomoćni šumari: Franjo Bonl i Josip Ož-
bolt; pristav šumarskih ureda: Ivan Ficbj; šumarski vježbenik Lovro
Plescliko; lugari: Stjepan Janeš , Franjo Copp; šum. čuvari: Ante Volf,
Matija Žagar, Franjo Zagar, Blaž Lipovac, Vinko Turk, Ivo Kraljevac,
Stipo Kraljevac, Tomo Ljuboevid, Ivo Jagar, Petar Kocian, Petar Kerlid,
Ivo Babić, Joso Vašara, Ivo Ivaštinović, Ivo Prođanovid, Mojo Todorevid,
Vinko Brovet, Grga Žagar, Franjo Ožbolt i asistent šum. ureda Toma Civid.
Kao podupirajudi član: slavno poglavarstvo slob. kralj, grad Petrinje
i nađšumar Luka Tomljenovid.


Svojevoljno izstupio iz družtva: kr. šumar Ivan Hell, c. kr. šumar
Tauber: o. kr. lugari: Stievid, Kovačević i Stevid. Ne navev uzroka i ne
uajaviv svoj izstup iz družtva vratige priposlani im 4. svezak đružtvenoga
glasila sliededa gg.: šumar DausoL, šum. pristav Hoyer, Lasid i Tlusty iz
Lekenika i šumar Sieber iz Eohida.


(Osobne promjene.) Imenovani : nadšumarom i upraviteljem ureda
kod ogulinske imovne obdine šumar Dragutin C z i h a k , protustavnikom