DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 276 —


S tog-a umoljavamo sve naše vriedne suradnike i strukovne
drugove, da nam i u buduće svojim izkustvom i znanjem budu u
prilog, jer samo tim načinom moći će „Šumarski list" svojoj svrhi
pođpuno odgovarati, a odbor hrv.-slav, šumarskog družtva, kojemu
ie iirednićtvo družtvenog lista povjereno, trudit će se i u buduće,
da družtveni organ onom cilju privede, koji će liepoj zelenoj struki
i našoj miloj domovini, kojoj služimo, od najveće koristi biti.


S ovim brojem ^Šumarskog lista" i/.tiče mu i jednogodišnja pređplata,
te akoprem neđvojimo, da će se gospoda dojakošnji članovi i
pređplatniei na svoju dužnost sjetiti, držimo ipak da nije suvišno,
ako jih na obnovu predplate opomenemo, a umoljavamo jih ujedno,
da svaki u koliko moguće nastoji, da se list što više razprostrani, a
to će najlakše tim učiniti, ako svaki pojedini svoje prijatelje i znane
mu šumske posjednike na predplatu „Šumarskog lista" pozove}, tA
po njihov boljak i njihovu korist isti izlazi.


Predplata je ista kao i za I. tečaj.
Ovdje moramo još napomenuti, koliko potežkoćah sa razšiljanjem
lista imamo. Njeka gospoda pređplatniei đojaviše nam svoja prebivališta
ali ne i posljednju poštu, na koju da jim list šaljemo, te se
tim načinom dogadja, da po njekoji broj eielu Hrvatsku i Slavoniju
obkola, te nara se najposlije nakon duga vremena kao nedostavijiv
u odpravničtvo opet povrati; koje da se odstrani, molimo onu p. n.
gospodu pređplatnike i članove, kojim možebiti koji broj našeg lista
u ruke došao nije, da nam označe poštu, preko koje žele list dobivati.


Konačno umoljavamo najuljudnije p. n. gospođu članove i pređplatnike
„Šumarskog lista", koji nam koju svotu duguju, da nam
taj dug naj dalje do 16. prosinca i g. pošalju, jer će
inaSe odbor biti prinužden, sTe šumarskom đružtvu dugujuće svote,
pri koncu godine putem poštarskog pouzeća utjerati.


Sa đruževnim pozdravom


u Zagrebu, dne L listopada 1877,


Upravljajući odbor hrv.-slav. šum. družtva.


Predsjednik: Za tajnika:
Ante Toml<^. Mijo Vrbanid.
Urednietvo i naklada hrv.-slav. Šumarskog družtvii. — Tisak 0. Albreehta.