DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 47     <-- 47 -->        PDF

275


P. n. gospodi članovom hrv.-slav. šumarskog družtva,
predplatnikom našega lista i svim prijateljem liepe
zelene struke.
S ovim brojem svršava se prvi teeaj „Šumarskog iisia". Da
li je isti svojoj svrhi u ovom tečaju odgovarao i da li je šumarsku
struku, to životDo pitanje mile nam domovine, zastupao tako, kako
bi bio po naprednom duhu vremena, u kojem živimo, učiniti morao,
prepuštamo našim vriednim čitateljem, da o tom svoj sud ii^reku.
U tom pako usudit ćemo se u toliko jim pređusresti i napomenuti,
da pri shvaćanju svoga suda o našem početnom radu nezaborave na
one silne potežkoće, koje svakom pođhvatu, imenito s prva, predusretaju;
ta svako djelo, pa bilo ono koje mu drago grane, nije u
svojem oživotvorenju tako podpuno, da mu se nebi prigovoriti moglo,
a negledeć nadalje i na to, da je ovo prvi šumarski list, koji se je
u našoj domovini pokrenio. Pri tako mnogih nedostatcih šumskog
gospodarstva u našoj domovini, nastojasmo u koliko moguće svestrano
upueujuć i savjetujuć naš rad razgranjivati, a mislimo, da
nećemo pogriešiti, ako kažemo, da smo naš list već u prvom tečaju
ostalim u prosvjećenijih narodah izlazećim sličnim listovom uzporedili-;
trudili srao se najme, da mu sadržaj tako uredimo, da m
učinimo na jednom skok k najvećim razpravam šumarske struke,
nego upuštasmo se ponajprije u ona pitanja, koja su po naše napredovanje
u šumskom gospodarstvu bitno potrebna. U tom pođhvatu
podupirahu nas mnoga p. n. gospoda članovi našeg družtva vrstno
i svojski, pošiljajuć nam svaki po nješto sa vlastita izkustva, na čem
jim ne samo mi zahvaljujemo, nego takodjer i sva ona gospoda čitatelji,
kojimi je do sadja ovakov Ust manjkao, a zahvalit će jim i


domovina, kojoj neka ponajprije ovo razprostranjenje i saobćenje izkustvah
na temelju znanja pojedinih za poboljšanje našeg šumskog
gospodarstva u prilog dolazi. Dužnost nam je bo svakom pojedinom strukovnjaku,
da ovom prilikom naša znanja i izkustva takodjer i manjim
posjednikom šume priobćimo, pošto nije svaki u stanju, da si pri
svojem malom gospodarstvu za bolji uzgoj njegove šumice strukov,
njaka drži.