DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 273 -^
veliku žalost, da Je moja žrtva još raokre dojko imala, koje sti jur od
možda već odraslih mladih zecićah [josisaae bile, te pomislim, da sam mjesto
mužjaka, ze.fSicu ubijo. Nu pošto sam bio kožu z^ulijo i uda mu rastvorio,
opazim pored mlietmjakah puuili miieka, i sasvim podpuuo razvijeae
obične zečije mužke spolovine/´


Na moje pitanje, da U je ovo živinče i maternicu imalo, nemogaše
mi odgovoriti.


Pošto mi je ux^itni lugar još dva krajišnika imenovao, koji su pri
tom slučaju prisutni bili, i oni na moje pitanje sve lugarove navode potvrde,
mogao sam ovoj pripoviesti s tim više vjerovati, što sam osvjedočen
bio, da mi je lugar ovaj pojav samo s toga priobcijo, želeči, da mu ga pobliže
raztumačim, što sam u toliko i učinijo, što sam mu dokazivao, da je
morao njekog polutana (obospolno ^ivinče) ubiti, Nu ova stvar nebijaše ni
meni samom posvema jasna, pošto sam uvjek mislijo, da obospolno živinoe
neradja, te u tom uvjerenju bio sam na nju skoro i ;i:aboravijo, dok ove godine
u mjesecu rujnu na jednom lovu sličan pojav sam nedoživih.


Ubijem naime po sreći jednog zeca, kog sam u prvi mah i po površnom
razgledanju za zečicu držao, nn koliko se začudih i obradovah, kad
pored ženske i sasvim redovno i podpuuo razvijene mužke spolovine opazim,
a da je i ovo obospolno živlač«? radjalo, bijaše mi za dokaz posisane
dojke i mliečne, sa mliekom još puHe bradavice.


Yrlo bi zanimivo i po prirodoznanstvo probita

pojav nadalje iztraživao, na koji osobito sve lovce 1 Jjubitelje lova upozo


rujem, a za istinitost ovih pripoviedanih opažanjah, jamčim mojim doziv-


Ijelim izknstvom.


A.
Sandtner,
e, kr. šumar.
Natječaj


Zaključkom imovn. zastupstva, brod. okružja tkbr. 52. od G. ftviboja


0. g. imade se popuniti jedno mjesto šuBiara IL razreda, koji će njeko
vrieme u gospod. uredu poslovati, a nakon too´a, samostalnu upravu II.
šum. kotara sa sjedištem u Oeriii popi´imiti.
rmenovaiLJ^´, kao i potvrda, obaviti će se na temelju čl. 20. zakona o


imovn. obćinah, sa istim pravom na mirovinu, kako je to i za državnt^ či


novnike ustanovljeno.


S ovim mjestom skopčana je godišnja plaća od GOO for., put. paušal


od 100 for., stanarina 150 for., pis. panš. 24 fi\ i 21 kub. met. neizradje


nih drvah za gorivo.


Natjecatelji, neka izvole svoje molbe ])odpuiio m svimi potrebnimi


prilozi obložiti i ujedno dokazati, da su hrvatskom jeziku u pismu i govoru


vješti, te iste najkasnije do 10. prosinca
o. g. gospod. uredu u Vinkovce


predati.


U Vinkovoih,
diie 12. studena 187T.
Upravitelj gosp. ureda.