DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 44     <-- 44 -->        PDF

_ 272 ™


bud«, to se može zacielo čvrstoj podpori od strane trgovačkog svjeta nadati,
jer će nam dati ono, što nam ii našoj domaćoj žurnalistici žalibože
dosad vrlo osjetljivo manjka.


Osobne vješti. Dosadanji šumar i privremeni upravitelj gospodarstvenog
ureda gosp. Mijo Eadošević, naimenovanje nadšumarom kod
brodske imovne obćine. Nadalje su imenovani sliedeća gospoda: Yojteli
Sandtner , dosadanji nadšumar I- banske imovne obćine, šumarom kod
nutarnjeg odjela c. kr- glavnog zapovjednictva u ZagreM; nadšumari
Eudoif Erižek i Dragutin Ozihak, prvi kod I. banske imovneoibćine,
a drugi kod Slunjske imovne obćine.


II. redovita glavna skupština hrv.-slav. šumarskog družtva,
obdržavana je u Sisku dne 10,, 11. i 12. listopada i g. i bila je priMno
posjećena. Dosadašnji družtveui predsjednik gosp. Ante Tomić, preselivši
se iz Zagreba u Samobor, ^.alivalio se na povjerenoj mu ćasti, te je
glavna skupština jednoglasno izabrala za družtvenog predsjednika gosp.
c. kr. šum. nadzornika Miju Yrbanica, a doćiin je i mjesto tajnika
samo privremeno popunjeno bilo, to bude gosp. c. kr. šumar Adalber t
Sandtne r za družtvenog tajnika izabran. Pošto je s tim u pozivu priobćeni
dnevni red izcrpljen bio, govorio je, medjutim za podćastnog člana izabrani
c. kr. glavni šumarski nadzornik i ravnatelj šumarske akademije izv.
si. u Beču,. gospodin Josi p Yesely , obširnu razpravu ob šumali guljevačah,
koju oemo uz obširno izvješće svib skupštinskih razpravah u prvom
broju II. tečaja donieti.
Rledki pojav prirode, (Eieč lovcem,´ ljubiteljem lova
i našim prirodoslov c em.) Prigodom jednog moga službenog putovanja,
kao predstojnik gospodarstvenog ureda, L banske imovne obćine, pri
kojim sam obično sve podredjeuo mi lugarsko osoblje različitim i strukovnim
razgovorom podučavao i na samostalno mišljenje poticao, stavi godine
1875. jedan lugar sasvim ozbiljno na mene pitanje, da li bi ja vjerovao, da i
mužjak zec mlade radjati može. Akoprem sam se s prva od Smjeha nadimavao>
nemogoh ipak propustiti, a da upitnog lugara, koga sam obično za vrlo
ozbiljna čovjeka i za strastvena lovca držao^ nezapitam, što niu je dalo povod
ovakovom zaista vrlo smješnom pitanju, na koje mi on sliedeći čudnovati
slučaj pripoviedi:


,,Eako Vam je poznato, gospodine, da sam ja ne samo vrlo strastven
lovac, nego i dobar strielac, to se vrlo riedko dogadjalo, da sam svoju
pušku uzalud izpalio, a osobito me je zanimavao lov na zečeve, od kojih
sam za mog života već nebrojenu množinu potukao. Medju poubijanih zecevih
nadjem u jednom mužjaku jedared prilikom razpravijanja istog u trbuhu
mu posvema razvijene mlade zečiće, koji me tako začude, da sam tog
zeca, i to sa osobitom pomnjom pretražio, i gle: pored običnog mužkog
jajnjaka nadjem u njemu i sasvim podpuno razvijene mliečnjake i dojke
ženjke zečice. Ovaj čudnovati pojav prinaka me, da ga i drugim, meni
kao dobrim i izkusnim lovcem (običnim krajiškim ratarom) priobćim, i za
njihovo mnienje u tom zapitam, te na veliko moje čudo i oni mi potvrde
ovakove pojave. Tako mi se, reče dalje, i ove godine isti slučaj dogodi, da
sam jednog zeca ubio, pa pri pobližem razmatranju istog, opazim na moju