DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 37     <-- 37 -->        PDF

.— 265 — /


(Kr. hrv.-slav.-đalm. zemaljska vlada, odjel 2a unutarnje poslove).


Upravljajućemu odboru hrv.-slav. Šumarskoga


đnižtTa n Zagrebu.


U riešenju tamošnjega izvješća od 2. listopada 1876., kojim
je podnesen tamošnji predlog i memorandum ob uređjenju zemljarinskoga
poreza za šume, priobćuje se upravljajućemu tomu odboru
u prepisu odnosno riešenje kr. ug. ministarstva financijab od 14.
srpnja t. g. br. 30.168, zajedno s priležećom mu okružnicom, što ju
je rečeno ministarstvo povodom spomenutoga memoranduma na
područna si katastralna ravnateljstva izdalo, znanja radi uz poziv,
da ovu ministarsku okružnicu u svom strukovnom glasilu obnaroduje.


Primjećuje se daje i uprava „Harodnib Novinab" od ovuda po


zvana, da upitnu ministarsku okružnicu obćega znanja radi u služ


benom glasilu oglasi.


Prilozi uvodno spomenutoga izvješća siieđe u privitku natrag.


U Zagrebu, 8. kolovoza 1877.
Za bana.
Ju r ko v.ić.´


Prepis


dopisa kr. ug. ministarstva iinancijah, upravljenog
dne 14. srpnja 1877, br. 30.168, na preuzvišenog gospodina
bana trojedne kraljevine.


Dopisom od 15. studena god. 1876. br. 19.291, priposlala mi
e brvatsko-slavonsko-dalmatJDska zemaljska vlada na shodno uvaženje
memorandum, koga je izradio odbor hrv. slavonskoga šumarskog
družtva u predmetu naputka^ za katastralnu procjenu šuraah-


Prije svega moram konstatirati i odlučno izjaviti, da naputak
za katastralnu procjenu šumah, koji sam pod brojem Ž4.163 god.
1875 izdao u svih svojih pođrobnostih vjerno se osniva na zak.
ćL VII. od god. 1875, te ni najmanju odredbu nesađržava, koja bi
se protivila sadržaju ili intencijara toga zakona, čega radi sve one tvrdnje
u memorandumu, s kojimi se namjerava izkazati razlika izmeđju
zakona i naputka, proizlaze samo h neumjestnog tumačenja zakona
ili neshodnog shvaćanja naputka.


Najhitnije tvrdnje memoranduma pako, negledeć na to, što se
protive zakonu, takove su, da bi se jedva moglo nadati^ da će im
bezuvjetna izraza dati na niveau ne samo teorije nego i prakse sto