DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 264 — ;
Osim svega ovdje navedenoga tjera se u njekojih šumskih
kotarih takođjer i ribarija s ukupnom površinom od 8606^/jg ralih.
Ođ toga spada na


1. šumski kotar Daljok . . . . 1995 4 / ralih.
2, „ „ Earapancsa . . 1223 8/ /I 6
´ . 3. „ yy Laško ... . 17:39^% 6 11
4 jT 11 Vorosmarth . , 2186 V.6 n
b, „ . „ Kopaes . . . . 1461´ %e
7f


""""Skupa > . 8606 ^eralih.
Bibarija je ljetos za znatnu cjenu od -i9.000 forintih a. v.
iznajmljena.
Dne 24. lipnja pregledali srao vinograde u Villany-u, koji
fcakođjer spadaju na Lak-Bellye.
Dne 25. lipnja povratili smo se u l&iževac te prispjeli dne"
^Q. u jutro sretno ovamo.


Ovo putovanje bilo je vrlo zanimivo i u pravom smislu rieci
„poučno" i to za sve grane šumarstva, graditeljstva, tehnologije,
obrtničtva itd. — Sve. što smo vidili — a toga je bilo mnogo —
nalazi se u najboljem redu. Premda je pisac ovog izvieštja imao
vec višekrat priliku izvrstne i liepe šumske kulture u austrijskih
kao i u inoKemskib pređielih pregledavati, to ipak mora´ priznati, da
Bije jošte nigdar šumske kulture \\ takovom velikom mjerilu tako
marljivo, brižljivo i izvrstno izvedene vidio, kao na imanju Nj. c
kr. visosti gospođina nadvojvode Albrechta u Lak-Bellye-u. — Ovo
krasno veličanstveno imanje može se dakle pođpunim pravom
medju svim drugimi uzornirai imaRJi na prvo mjesto staviti.


Slušatelji šumarstva imali su prilikn , ovdje puno toga u
praksi vidjeti, što su tečajem škoLke godine i u obće njihovoga
boravljenja na, kr. šumarskom učilištu križevackomu teoretieno ueili
i to osobito iz sađjenja i gojenja šumah, iz upotriebljivanja šumah
i šumarskoga zanatarstva, iz botanike, zareznikoslovja, taksacije itd.


Putovanje ovo ostat će još dugo u ugodnoj uzpomeni učestnikah
ove ekskurzije.


,U Križevcih, mjeseca kolovoza 1877."


Drag, Hlara,


, : : profesor Šumarstva.