DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 263 —


od nađšumara Ganglofa (u Oeskoj), od kojili jedaa žiađre reže
druga pako piji.
Tečajem godine 1875. razrezala je paropilana 13626 kubičnih
stopah hrastovine na:


1328 komadah raznoga gradivoga drva


1269 „ mosiaicah i


14086 „ raznih dasakah, a oba stroja od Ganglofa
narezali i napilili su 385000 komadah šindrah na žliebiđ
(Falzschindel).


Mehka drva, koja se obično „stojeća" prođavaju, služe za
razne stvari n. pr. za korita, kopanje, čamce, drvene cokule i t. d.
pa najviše za goriva drva u opekarah.


U godini 1875 iznašala su proizvađjana drva po šumskih kotarih.
A. Kod Baranjavarskog ureda
a) gradiva i liesna drva . . 756 hvatih = S-g^V**
b) drva za šindre ... . 183 „, == 0´SQ%
c) ciela stabla , . , ,. . 10102 „ =44-62%
d) goriva drva .. . . . 11699 ,, =51-^3 Vp


Skupa . . . . . . ~ 22639 hvatih


B. Kod ureda u Belye-u
a) gradiva i liesna drva -. 2851 hvatih == ll*2o%
h) ciela stabla , ... . 7740 „ = 30´3o%
c) goriva drva . . . . . 14953 „ = 58"5o%
"Skupa . . . . . 25544 hvata.
´ Ukupno . . .... . . 48183 hvata
po 68 kubičnih stopah računajuć.
Godišnje popriečne ciene jesu:


J.. IJ Baranjavarskih kotarih:
a) 1 hvat cerovine ih grabrovine , .. . . . 8 for. 96 novČ.
5) 1 „ lužnj ako vine ......... 6 „ — «
c) 1 „ mehkih drvah .....,., 4 „ 50 „


^. U kotarih Bel!yeskog ureda:
a) 1 hvat gradivoga ili liesnoga drva (po 68 ku


bičnih stopah računajuć) .... . 10 „ 88 „
h) 1 „ cerovine ili grabrovine .... . 9 „ — „
c) i „ lužnjakovine ........ . 4 „ 50 „
d) 1 „ mehkih drvah ....... . 2 for. 20 nove.