DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 262 —


U slučaju, da je tlo, što se nasaditi imade, služilo prije gospodarskimi
STrham, i ato se nadalje netreba bojati .mišeT.ah, onda
se može sadjenje hrastovoga žira vee u jeseni obaviti, što je radi
toga bolje, jer se hrastov žir — kako je poznato — preko zime
težko valjano čuvati dade.


Kod sađjenja biljkah moralo se je tlo isto tako prirediti, kao
kod sađjenja žira. — Za sadjenje upotriebljene su bile uvjek 2—3
godišnje biljke iz sađiljnakah ili takođjer iz tako zvanih predsjetvah
(Vorsaaten).


Eazmak redovah je ovdje 6 stopah a razmak biljkah 3 stope,
tako, da svaka biljka ISO stopah prostora ima.


Kako je gospodin šumarnik dalje kazao, proljetno je sadjenje
uvjek bolje od jesenskoga, Izmedju redovah se i ovdje krumpir ih
kuruza sadi, drač se odstranjuje, a mlađe biljke okapaju.


Sve izvedene kulture, počamši od godine 1844 do sada, sastojeće
se iz lužnjaka (quercus peđuneulata), sa grabrom, briestom,
crnim i prostim borom, omorikom itd. uspjevaju veomu dobro te
mogu najkrasnije šume biti.


Što se neprijateljah kulturah ti&e, priobćio nam je gospođin
pl. Grubern, da kadkađa rani i pozni mrazovi štetu načine. Od
zareznikah naškodi kadkađa „gubar" (Phalena Bom. dispar) onda
hrušt (Melolontha vulgaris), nadalje mali smedji kljunak (Ourculio
notatus), potonji osobito crnomu boru. Znatnu štetu višekrai i miševi
načine. Proti miševom služe okolo kulturah izkopane 1 stopu
široke i 1 stopu duboke uhvatne grabe. Na dno tih grabah metnu
se na 20—30 korakah razđaleko lonci, u kojih se miševi polove.


Bura crnomu boru (pinus austriaca vel nigra) malo nahudi,
isto tako SDieg i poleđica. Nu veću štetu nanaša crnomu boru mali
smedji kljunak (Ourculis notatus). Prosti bor pati takođjer od soeikara
(Hjlesinus piniperđa). — Toliko o kulturah.


Sto se glavnoga užitka od ovih šumah tiče, to ovaj sastoji iz
građivoga, hesnoga i gorivoga drva kao i drva za pougljenjivanje.
Goriva drva se rabe ih za domaću porabu ili za porabu u okolici,
a ponajviše za eksport.


Od hrastovih stabalah se režu mostnice, kratko njemačko
bačvarsko drvo (duga), podsjeci, gradiva drva i šindre. Za rezanje
dasakah, mostnica itd. služi u mjestu Laku postavljena paropilana
sa 10-1 2 pilah, okrugla pila i za rezanje i zapileuje šindrah 2 stroja