DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 260´— _


I´zvoz đrvah u obće na ovom veličanstvenom imanju biva


stranom na kolih, stranom na željeznici cio Dunaja i Drave i ođ


ovuda dalje po lađji ili željeznici. Iz poplavnih šumali biva izvoz u


slučaju pogibelji na velikih čaracih (Platten) od 100—300 centih


nosnosti.


Skoro sve suhe šume su „visoke v^ume" sa lOO-gođišnjom
obhođnjom, samo jedan pomanji dio suhih šumah spada na nizku
šumu, izkljueivo nerodom (akaciom) nasađjen sa Ib-gođišnjom obhodnjom.
Ovi nerodi veoma hitro t bujno rastu te daju osobito
dobro i trajuće kolje za hmeljarstvo, kako smo se višekrat osvjedočiti
mogli.


Sve šume su glavnimi i nuzgređnimi (t. j . širijimi i užijimi)
prosjeci razdieljene u pravokutnike ođ prilične veličine. Prosjeci
služe ovdje ujedno za omedjašenje gospodarskih odielah.


U visokih šumah raste grab, hrast, briest, jasen, bukva itd.
a u novijih kulturah i crnogoricne vrsti. Kako je iz pod A priležećega
programa vidjeti, pregledali smo dne 21. lipnja 1877 poslie
podne šumu „Buziglitz" 22. lipnja po podne šumu „Mayseh" i 23.
lipnja poshe pregleđanja dvora „Braidafelđ" šumu „Halj" gdje smo
ujedno nedaleko od željezničke pruge na liepom prosjeku, pod zasjenom
odraslih bukvah i u blizini vrlo krasnih crnogoricnih 10—15
godišnjih kulturah objedovah. Eibarsko jelo, tako zvani „Halas",
nekakova vrst gulaša iz samih raznih ribah bilo je veoma tečno
za jesti.


Kod ovog objeda oslobodi se pokorno podpisani u smjernoj
nazdravici na Nj. visost, izraziti najtopliju blagodarnost na podieljenoj
dozvoli za toli poučnu kao i ugodnu ekskurziju.


Kod svih ekskurzijah po šumi vodio nas je predsjednik šumarskoga
ureda u Baranjavaru gospođin Franjo pl. Grubern, veoma
vješt i intehgentan šumarnik, koji se je trudio, da nam sve, što je
ztiamenitije i potanko raztumači. Tako je nam priobcio, da šuma
„Buziglitz" 400 ralih velika spada na šumski kotar Daljok. Kao
šumar fungira tamo gosp. Franjo Fuhrmann, koji nas je u istoj
šumi dočekao i okolo vodio, U ovoj šumi smo imah priliku izvrstne
hrastove kulture pregledati iz godinah 1850, 51, 52, 53, 64, 55,
56, 57, 58, 1861, 62, 64, 1870, 72, 73, 74, 75 i 1877. Ove su
kulture stranom žirom stranom hrastovimi biljkami pošadjene.
Jedna od najljepših i uzpješnijih kulturah je ona od godine 1872,
koja je žirom ođ slavonskih hraštovah posađjena, Ovi hra