DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 29     <-- 29 -->        PDF

257 —


I zVj eštj e


0 pouŽBom putovanju slušateljah kr. šum arsko^gospodarskoga
učilišta Križevaekoga na imanje Nj. c. kr.
visosti gospođina nađvoj vođe Albreelita u Lak-Bellje
u Ugarskoj koncem mjeseca lipnja 1877.


S milostivnim đozvoljenjem Nj. c. kr. visosti gospođina nadvojvode
Albrechta pređu7velo je ravnateljstvo kr. šumarsko-gospodarskoga
zavoda dne 19. lipnja 1877. i sliedećih dana sa slušatelji


— ujedno šumari i gospodari — puocno putovanje na imanje Lak-
Bellje, koje se u svakom obziru uzornim nazvati može. — Slušatelje
šumarskoga tečaja vodio je profesor šumarstva Dragutin Hlava a
slušatelje gospodarskoga tečaja profesor lučbe ujedno gospodarstva,
Vojteh Vavra.
Večernim vlakom odputovali smo dne 19. lipnja 1877 iz Ki´iževca
te prispjeli dne 20. lipnja poslie podne u 1 sat u Lak, gdje
smo bili vrlo prijaznim načinom tako od strane ravnatelja toga
imanja gosp. Adolfa Eampelta de Btidenslieima kao i od strane
inspektora gosp. Antuna Keblovskoga primljeni. — Poslie maloga
odmora dao nam je gosp. ravnatelj Eampelt izručiti program za
našu ekskurziju, kojega smo se i točno držali i koji program ovdje
u prigibu pod A u propisu prilazem´^).


Površina čitavoga nadvojvodskog imanja Lak-Bellye iznašala je
koncem godine 1876. — 108.798 ralih 924 D hvata. Od toga spada:


1. na šume ...... . 33590 ralih 922 D hvata
2. vrtove ., . . ... 249 945
3. vinograde .... . 71 1057
4. oranice . , . .... . 19715
5. livade . . ... . 10636 263
6. pašnjake . . . . 14862 108
7. ribnjake, potoke i rieke 8683 116
8. šaš, trstik i t. d. . . 10803 709
9. gradilišta, nasipe, puteve 10152 4
Ukupno 108798 rahh 9240 hvata.


. =^) Program ekskurzije: 20. lipnja 1 sat po podne: Lai^5 poslie podne:
Pregledavanje gospodarstvene uprave Lak, polazak u 3 sata poshe podne. — 21.
lipnja prije podne: pregledavanje gospodarstvene uprave Sntoriste, poia´/.ak u b
satili u jutru; 1 sat po podne Lak; poslie podne: Pregled šume Buziglitz, poia~
zak u 4 sata. — 22. lipnja prije podne: pregledavanje gospodarstvene uprave
Lipovitz, polazak 0 satlh´u jutru; 1 sat po podne; Lak; poslie podne; pregie