DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 255 —


k ovom dolaze jos silne kolotečine po kolodvorifa/nadalje kolotečine
onih željeznica, koje se još u gradjenjn nala/.e, te napokon i one
zaokružirajiićih željeznica sa 829.85 kilometra; ukupno dakle n
okruglom broju na 20.000 kilometara ili 2650 milja., Svaka milja
potrebuje do 30.000 kub. stopa drva, po kojem se dakle na cieloj
dužini 79,500.000 kub. stopa željezničkih precaga u porabi nalaze.
Pošto dakle samo hrastova ili arižova, precaga do 8 godina traje,
za koje se vrieme s novom izmieniti tliora, proizlazi količina od
prilike sa 10,000.000 kub. stopž, kao godišnja potrieba za svrhu
izmjene.


Ova potrieba odgovara od prilike proizvodu jedne šumske površine
od 37 austr. cetvor. milja, koja bi se izsjeći imala. Da tolika
potrieba neće se za dugo pokrivati moći, najbolji je dokaz, da ova
površina sačinjava . 65. diel naše ukupne šumske sastojine; promotrimo
li, kohko za radnju nepristuptiih šuma imade, i da u
cieloj šumskoj sastojini hrastovo i arižovo drvo na mnogih mjestih
tekar manjinu sačinjava, to se za cielo može već sada zaključivati,
da potrieba tehn. drva prirast i uzgoj sama u veliko nađmašuje, a
da gradjenje željeznica malo po malo sve veće protegnuće zadobiva,
to će naskoro doći vrieme, da će hrastove i arižove -šume u toliko
se smanjiti, da se ni potrieba neće više pokriti moći. Ova bojazan
nalazi već i u tom izraza, što su mnoge željeznice u svojih radionicah
ustrojile i zavod za impregniranje drveća, ah. ovi,.zavodi impregniraju
izkljućivo samo hrastovo i arižovo drvo,
´""/´ "´Bez dvojbe je dakle, da bi postupak gorenapomenjenom ravan,
koji bi i manje vriedne vrsti drva, n. pr. crnu bukvu, za namienjenu
svrhu priređjivao i duže trajućom učinio, vrlo probitačan bio,
što više, odgovorio bi jednom neodklonivom. zahtjevu. Pošto je
crna bukva, po iztraživanju profesora dr. Eksnera drvo, koje se po
cieloj monarkiji u ogromnih sastojinah nalazi, k tomu se najvišji i
najljepši trupci za gorivo pocjepaju, jer se za obrtnu gradju vrlo
slabo rabe, to bi od mnogo veće koristi bilo, kad bi se ovo zanemareno
drvo više cienilo. Da bi se tim vrlo velika, da milijune
dosizavša prišteđnja postigla, proizlazi već odtuđa, što bi se ta
prištednja već prve godine izmjenom starih željezničkih precaga
sa novim iz bukovine priredjenim, kroz jeftiniju nabavu istih, a
kasnijih godina — predpostavljajući, da impregnirana bukova precaga
barem 20 godina izdrži — zbog ciene i manje potriebe za
izmjenu, u mnogo većem stepenu postigla. Za primjer navesti ćemo,