DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 254 —


Tia skladišta duže vrieme leži. kojim načinom bi .se ])ar nješto izsušilo.
Ove okolnosti zahtjevaju. da se što brža i ,sto odlučnija sredstva
poprimi], koja bi drvo drugim načinom proti razornim silam prirode
obezbieđila, a najbolje sredstvo tomu je takozvano napajanje
drva parom, kojom se gnjiloća prieci, t. j. impregniranje.


Medju nacinih, koji se n tu svrhu preporueujn obećaje, po
Eosthornovom. prije njekoliko godina n doljnjo-aiistrijskoj obrtnoj
zađrugi izraženom uviđjenjii, najbolji uspjeh onaj postupak, što ga
je bivši admirelitetski savjetnik c. kr. pukovnik Libert pl. Paradis,
iznašao, i koji je u Austriji za tu struku patent dobio.


Ovaj postupak osniva se na impregniranju drveća jednom
smjesom lucbeno sastavljene kiseline iz kreosota i karbonalovine,
koja gnjilež u drvetu sasvim ntamani, kad se snhim priekapanjem
priredi i tako npotriebi, da poput parenja na drvo djeluje. Ovaj
način postupka, koji je još prije više godina, na izložbah n Beču,
GraeUj Modlingu. Napolju, Londonu i Seehshausu nagrađjen, i kojeg
nceni strukovnjaci kao opredieljenoj svrhi podpuno odgovarajuće
sredstvo pronalaze, ima još i tu prednost, da se čovjek o uspjehu
i trajanju toga postupka kroz mnogogodišnje pokuse osvjedočiti
može. U napomienjenoj izložbi u. Sechshaiisn nalazi se naime jedna
količina impregniranih drva, razne vrsti na ugled, koja su od 20.
veljače 1872., najednom po željezničke prečage nepovoljnom mjestu


— u jednom prosjeku kod Leobersdorfa — dakle preko pet godina,
ukopana bila. Sva drva su neoštećena; a nepokazuju na sebi nikakove
promjene. Njihove ostružine su čvrste i krte, a popriečan
rez napokon pokazuje jednako probijanje impregnirajuće mase u
drvO; on je jednake boje, izgleda kao rožina, te diši na katran. Sve
vrtočine za khnce „chaira´´ oštrih su bridih, a ostružine, koje su
slučajno kod tesanja na drvu ostale, bile su posve nepromienjene.
Za osobito blagodaran predmet medju tom gradjorn napominju crno
Bukovo drvo, koje impregnaciju najbolje prima. Sva ta izkopana
drya nose na sebi certifikat od strane uprave c. kr. južne željeznice.
Da uzmognemo prilični pregled prištednje dati,- koja se ovim
postupkom impregnacije polučiti dade, pustit ćemo ovdje jedan mah
proračun o godišnjem potrosku na željezničkih prečaga shediti. Po
službenih izkazih bilo je koncem veljače t. g. u Austro-Ugarskoj
željeznica u radnji 17.359 kilometara, ujedno sa prugom Temišvar-
Karansebeš 98-4 kilometra, od ovih su sa dvostrukom kolotečinom,,
kojih se dužina jednostavno priračunati može sa 1512.75 kilometra,