DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 23     <-- 23 -->        PDF

™ 251 ™


kad iraućnij! posjednik opuzi, da siroiiniŽDim obeinarom nitko ne
krati okorislit se ob(´inskim dobrom, onda prione i on, da bar ne
bude lišen prava sauživanja. Dapače bnA takvi Imiićniei zlorabe
svojn moć, koje se dostaju bogatstvom i nafelnictvora prelazećim
od jeđaoga bogatai^a na drugoga, te tako još većma plienjajn obćinski
posjed. U kratko, kakve su napremice, nije moći ograničiti
uživanje obćinskoga dobr?, kako bi to zahtievalo održavanje toga
obćinskoga dobra, a kamo li poboljšavanje mu ; jer bi tuj trebalo
muke zakonodavstva, obćinske uprave i državnoga redarstva, ćemu
svemu nigdje na krasu ni traga ne ima ´ i čemu se ni u napredak
nadati ne može, bud bi uza sve to, sto bi se takva zakrata jedva
mogla izvesti, preveliki troškovi sve zaprečivali.


I posto sam to tako uztvrdio, budi mi jošte prosto iznoviee
iztaknuti, da je obhvat toga obćinskoga dobra velikim prosjekom
čitava polovica - svega obćinskoga zemljišta, i da je taj obhvat ona
nesrećua pustoš, što ju krasom zovemo« Po tima dvima ćiujenicama
dostaje se to obćinsko dobro znamenitosti, kojoj u naprednijih
zemljah nema primjera, jer su ondje obćinskim dobrom male zemlje
i takove, da ih ne možeš opustošiti.


,Po tom, što sam naveo, postaje po mom sudu najprečim i
najvažnijim načelom za obustavu opustošivanja i za zaplodjivanje
krasa to: da sadašnje obcin sfce . pašni ke i šum.e, što
više.i što prije možemo, pretvorimo u ne obterećenu
posebnicku svojinu, a da one đielove, koji bi s valjanih
razloga imali -ostati obćinskom zemljom, podvrgnemo
pravoj i oštroj upravi, koja bi od te nićijine
stvorila obćinsku svojinu, kojom se dobro upravlja.


Jednim i drugim pravcem trebaju nam pripadni zakoni a u
drugu ruku nuž(3ni organi agrarnoga redarstva, koji će na temelju
tih zakona i po svojoj posebnoj stvarnoj vrstnoći upriličiti i nadzirati
izvedbu naredaba.


Do najnovijega doba nije se sMlja nitko za to starao; nit je bilo zakonske
zakrate niti dotienili organa državnoga redarstva; ni obćine niesu se ni
za što brinule; dokaz je tomu, što jel u aiistr. primorju, gdje, je bilo više reda,
stanovnikom posve prosto bilo uživati obeinske šume, kojih veći dio nije imao
ni lugara.


- Mjestimice dapaee do 90 postotaka.