DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 21     <-- 21 -->        PDF

-- 249 —


Pregled obćliaskoga zemaljskoga posjeda
u austrijsko-ugarskih kraških zemljali.


OJ -io , ---1
:« cd 1
O -3 1


četvornih milja


U austrijskom primorju prave šume......... . 19
u grieevite pašnike pretvorene šume — 12-7
starili obćinskih pašnika ;..,... . — 50-0 81-7
U Dalmacij i prave šume 18 -^
u grieevite pašnike pretvorene šume ..... . — 34-5
starili, pustih pašnika. kojih bi se samo 46 post.
moglo zaploditi. ~ 63-2 115-7
Na krasu u hrvatsko j krajini :
Primorski kras, posve ogoljeli pašniei, koji su obeinsko
dobro, te ga obeine uživaju, a i državni erar . .
svojata neke dielove, koji su negda bili državnom
šumom te su opustošeni........... 8-4
Visoeine, takodjer pašniei ali manje opustošeni — 28-4
neplodne goleti
Eieka i rleeka županij a ..
:
-^ .
20-0
4-5
6t>-a
4-5
Nutrnja Kranjsk a valjda kakove. ´ 2 11-9 13-9


39 233´i;,
272-6


Izim toga su velike državne šume ili netom riešene najsurovijega
svakomu uapređku neprijaznoga prava drvar e nj a
i paše , toga služnictva, kojim su šume postale gotovo obćinskim
dobrom, ili su tiem sredovječnim teretom obterećene još i danas. ^


U Dalmaciji ima dapače još u velike na zemaljskom posjedu
nadvlastničtvaivlastničtvauživanja.


U kratko da rečem, 330 milja zemlje, dakle više od polovice
svega krasa pritisnuto je još danas kletvom kržljavih napremica
vlastničtva a iz svakoga kuta dovikuju nam činjenice: Jedino
n^opake napremice zemaljskoga vlastničtva a najpače
bezmjerno, kailo da je šuma ničija, zajedničko


´ Tako je na krajiškom hrvatskom ktasu, gdje se odknp sluzniotva razdiobom
istom udešuje.