DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 94     <-- 94 -->        PDF

- 226 -


Poziv.


Upravljajući odbor hrvat.-slavon. šumarskoga družtva zaključio je
u sjednici dne 6, kolovoza na temelju §.17. družtvenih pravila prije ovogodišnje
redovite glavne skupštine obdržavati izvanredn u glavn u
skupštinu dne 8. rujna t. g. u Zagrebu za pretresivanje njekojih
važnih predmeta.


Stavljajuć to p. u, gospodi članovom hrvat.-slavon. šumarskoga
družtva na znanje, pozivlju se ovim uajuljudnije, da se izvole u tu svrhu
sastati na urečeni dan u čim većem broju o 10 satih prije podne u prostorijah
hrvat.-slavon. gospodarskoga družtva.


Stanje družtvene blagajne.


Primitak do 10. kolovoza 1877 1325 for. 36 nv.
Izdatak 750 „ 49 „


Ostatak . . 574 for. 87 nv.
i to:
u gotovini 505 „ 31 „


u zaostatcih:
po smrti bivšeg tajnika Vladoje pl. Koroškenija
ostade još nenadoknadjeno . . . 57 for. 56 nv.


Gospodi članovom:


Gjuri Forstu 4 for. 50 nv.
Alfredu Wolmannu .. . 2 „ 50 „
Albertu Paupieu ... . 4 „ 50 „


Ukupno . 11 for 50 nv.
prigodom družtvenog izleta iz blagajne
posudjeno a još do sada nepovraćeno.


Svota zaostatka . 69 for. 06 nv.
Oini ukupno gore označeni ostatak 574 for. 87 nv.


U ime upravljaj ućeg odbora:


Predsjednik: Tajnik:
Ante Toiiii<5. Mijo Vrlbanii?.


Ovomu III. svezku priložen je po jedan priin^jerak družtvenih
pravila, potvrdjenih po V!». kralj, hrv.-slav.-dalm. zemalj. vladi.


Ur^flnir-tvo i naklada hrv.-slav, šumarskog družtva. — Tisak <1 Albrechta.