DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 8     <-- 8 -->        PDF

~~ 64 —


cla će \d /.´nmja i luiroil joj ])u"Tina po^irndali, ako >;e nastojanje
oko pn]>o]i;;ija pi-epiisli ^da^tiinj inicijativi iiaioda, hii´oniat^tvojn dotle
doćerana. da :.l vi´-^ imiie pomoći i da ne mari ni za što. Koliko volim
samo´"-vojnoj radinosti svakoo-a naroda, osobito gdje se radi o gospodarst\
n, to L^O ipak no mogu vazkvstiii s mišlju, da samo državna
vla^e i lO enei´gicnim. običnu mjeru daleko uadmašnjnćim
iiticjijem ^pasitim(»že ;iemljn i narod; samo
bi trebalo, da se taj nticaj ol^avlja \isokom inteligencijom, trajnom
postojanošću i dobrolioteo, da L^i} uppjeba radi prilagodi o^^obinam naroda,
i da ´^je svakojako nastoji, kako će i st o narod pri tom sudjelo^´
ati.


Sto srao (losle o zemlji i narodu govorili, tiee se primorsldb
krašaua, Primoraca i Podgoracsi. Ali se to isto i u drugo ruku može
reći 0 gorstiieiii fsf-anoniidli \iL^ocina). Ne gledeć na to, da ih ne
može^ .s-.ćigda točno razlikovati, jer nmoge obitelji spadaju ovamo i
onamo, razlikuje se pra/i gorštak donekle svojom imaštinom, bar je
manje sironnn^an. nije onakov nemarnik i ^amazanik; a samo na
krasu postalo jp provsjaćenje zanatom,


Sliedoćimi iz 2. diela izvadjeninii podatci pokazat će se brojimice
j)oiožaj zemlje, kakov je yada, i obistinit će se ono, što prije
rekosmo.


Gorj e ili visocine toga priedjela, o kom govorimo i koji sav
zalieže 140 ćervornili milja. z«q)vemnju 140 milja toga prostora, a
prosjekojuice ima sad na svakoj milji 1585 duša. Oranice i nešto
vrtova ima 15.. ali se je neki dio već izrodio te se A^eć ne ore a
četvrti je dio na ugaru i prielogu, livada inia samo (J.Q a šume 38
postotaka zemaljske pou´šine. Naprotiv je ´20 postotaka loših pašnjaka
ili ledina a l!) postotaloi posvemašnjoga nerodika. Plodnoga
tla imade dakle zajedno sa šumom (iO postotaka ondješnje zemaljske
povi´šine, doćim je 39 postotaka one pustoši, koja se poglavito zove
krosom.


Na milju zemlje dođje po uredovnih popisih prosjekom 86
glava konja, 430 glava goveda, 040 glava ovaca, 380 glava koza
i 85 glava krmaka; zna se pako, da je dobrih godina prava množina
])oimence ovaca i koza mnogo veća.


Na posve pustom, tako zvanom primorskom krasu, gdje nema
nikakve Sume, i koga srećom ima snmo 0 inilja površine, ima samo
oranice 0.4, livada 3., a vrtova 0,<>, plocbie zemlje nema dakle više
do ]i maijušnih 7 postotaka površine, docim su 03 postotka pusta