DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 75     <-- 75 -->        PDF

,— 131 ~


50 noYč. — Tugrinović Ivo, lugar 3 for. — Tasić Jelesije, lugar 1 for. 50
noTč. — Vuksaii Janka, nadlugar 3 for. — VxilMinoYi6 Mile, nadltigar
3 for. — Vukovojac Danilo, sadingar 3 fon — Vukelić Josip, nadliigar
3 for. ~ Vračić Josip, lugar 1 for. 50 novč. — Vukelic StoTO, lugar
1 for. 50 noTĆ, — 2ivkoyic Ivan, lugar 3 for/— Zebić Mato,
lugar 3 for.


Ukupno 116 predbrojnika.


Stanje družtrene blagajne.


Primitak do 15. svibnja 1877Izdatak , . . . . . / .
Ostataki to:
. , . . ,
1124 st. 36 BT.
-505 st. 72 nv.
618 st. 64 nv.
u gotovini .,.,..„ . ...,,, / 549 at. 58 nv.
u Kaostatcih :
po smrti bivšeg tajnika Viadoje pl. Eor5š~


kenija ostade još nenadoknadjeno . , 57 st, 56 nv,


Grospodi cJanovom :
Gjuri Porstu . . , / . , 4 st. 50 nv.
Alfređu Wollmannu . . . . 2 st. 50 nv,
Albertu Paupie-u . , . , . 4 st, 60 UT.
ukupiio . 11 st. 50 UT. prigodom družtvenog
izleta h blagajno posuđjeno a još do sada nepovrat^euo.
Svota zaostataka 69 st. 06 RT.
Čini ukupno gore označeni ostatak 618 st, 64 nY.
Ona p. n. gospoda članovi i prijatelji šumarstva, želeći sudieloTati
kod glavne skupštine lirvafc.-slavon, šumarskog družtva, koja će se pod
jesen t. g, u Osieicu obdržarati, pozivlju se ovim najuljudnije, da o toin
obavieste ´x;>yaj upravljajući odbor najdulje do konca lipnja t. g,,
da se glede\ obalenja vozarine dotična upravna ravnateljstva željeznica i
parobrodarstva zamoliti i o tom ona gospoda, koja se prijave, odavle pravodobno
obznaniti mogu. Eazumjeva se samo po sebi, da će se svakom
pojedinom preko delegata prije priposlati program ob obdržavajućoj skupštini
u smislu ustanova družtvenih pravila.
Konačno upozorujemo opetovano onu p. n. gospodu članove, koji dosada
svoje družtvene prinose uplatili nisu, da izvole čim prije to učiniti,
jer šumarsko družtvo ima zbilja mnogo novčanih zaostataka, a svakomu
je dobro znano, da se bez pripomoći članova družtvenim svrham odgovoriti
neda.
Uimenpravljajućegodbora-


Predsjednik: Tajnik:
Ante Tomić. Mljo Vrbani<5.