DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 130 —


50 noYČ. — Damjauović Ljubomir, lugar 1 for. 50 novč. — Delić Dimitrija
1 for. 50 noTč. — Delić Tnjo, lugar 3 for. — Dragićević Bane
5 foi-, __ Diklić Arsenije, lugar 3 for. — Dubravčić Eraujo, lugar ,3
for, — Dujmović Franjo, lugar 3 for. ~ Eucek Martin, lugar, 1 for.
50 novć. — Francetić Marko, lugar 3 for. — Gjureković Luka, nadlugar. 1
for. 50 novč. — Gazi Ivo lugar 1 for. 50 novč. — Grba Simo, lugar 1 for.
60 nova — Gašparić Jaudro, lugar 3 for. — Gvozdanić Manojlo, lugar
1 for. 50 noTč. — Glavaš Ivan, lugar 3 for. — Grozđanić Stanko,
lugar 3 for. — Galović Ignac, lugar 1 for. 50 novč. — Hanžeković
iSTiko, lugar 1 for. 60 novč. — Hunjek Martin, lugar 1 for. 50 novč.


— Horvatić Ivan, lugar 3 for. — Hinić Vujo, lugar 3 for. — Herkalović
Bane, lugar 3 for. — Hajdukorić Bemetrija, c. kr. lugar i for. ´50 nv.
— Jakopovic Stiepan, nadlugar 1 for. 50 novč. — Jović Joso, lugar
1 for. 50 novč. — Jurić Mirko, lugar 3 for. — Janković Ivo, lugar 3
for. — Jerbić Ambroz, iugar 3 for. — Jurčić Martin, lugar 3 for. ~
Kos Martin, lugar 1 for. 50 novo. — Kranjec Mijo, lugar 1 for. ^ 0 nv.
—- ET:iGek Josip, lugar 1 for. 50 novč. — Koiareo, Petar, lugar 1 for.
50 novč. — Kovačevic Akse, lugar 1 for. 50 novč. — Krainčević Jovo,
lugar 3 for. — Kovacević Ivan, lugar 3 for. -— Katalinie Ivan, lugar
3 for. — Kmjak Mate, lugar 1 for. 50 novč. —^ Laus Beuedikt, lugar
1 for. 50 novč. — Ljubiuković Gjorgje, lugar 1 for. 50 novč. — Lončarević
Vinko, lugar 1 for. 50 novč. — M´alekovic Lovre^ nadlugar 1
for. 50 novč. — Maleković Jakov, lugar 1 for. 50 novč. —- Marinčić
Stjepan, lugar 1 for. 50 novč. — Maleković Ivan, lugar 1 for. 50 nv.
— Mijušković Avkadije, lugar 1 for. 50 novč, — Marković Kovak, lugar
1 for. 50 novč. — Marosević Nikola? lugar 1 for. 50 novč. — Miškulin
Adam, lugar 3 for. — Matiević Stevo, lugar 1 for. 50 novč. — Medarac
Matija 1 for. 50 novč. — Nicić Paškal, lugar 1 for. 50 novč. —
Nećak Ilija, nadlugar 3 for. — Narančić Petar, nadlugar 3 for. — Narančić
Stevo, nadlugar 3 for. — Nećak Aleksa, lugar 3 for. — Nikšić
Toffio,. lugar 3 for. — Orešković Ivan,, lugar 3 for. — Orešković Tomo,
lugar 3 for. — Predragović Martin, lugar 1 fr. 50 novč. — Popara
Košta, lugar 1 for, 50 novč. — Palić Ivo, lugar 3 for. — Plavšič Stefan,
lugar 1 for. 50 novč. — Prokopljević Miian, lugar 1 fr. 50 — Puhalo
Tuksa, lugar B for. — Eadinović Mate, lugarski zamjenik 1 for. 50 nv,
— Bemenarić Josip, lugar 1 for. 50 novč. — Rašeta Niko, lugar 1 fr.
50 novč. — Banitović Stefan, lugar 1 for. 50 novč. — Radovanović
Stefan, lugar 1 for. 50 novč, — Eukavina Bane, lugar 3 for. — Rončević
Bujo, lugar 3 for, -— Špoljarić Jandre, kralj, lugar 3 for. — Smrček
Andro, lugar 1 for. 50 novč. — Sović Gjuro, lugar 1 for. 50 nv.
— Sivec Mirko, lugar 3 for. — Somborac Todor, lugar 1 for. 50 novč.
— Suvakovič Stefan 1 fr. 50 novč. — Schafer Josip^ lugar 3 for, —
Srkotić Pilip, lugar 3 for. — Slavković Ivau, lugar 3 for. — Smolić
Mato, lugar 1 for. 50 novč. — Trninic Bartol, nadlugar 3 for. — Takac
I^val, lugar 1 for. 50 novč, — Terović Tomo, lugar 3 for. — Tomašić
Stefan, iugar 1 for. 50 novč. — Uzelac Vujo, lugar 3 for. —
Vedrić Mato, nadlugar 1 for. 50 novč. — Vinković Bolto, lugar 1 for.