DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 73     <-- 73 -->        PDF

—- 129 —


banić Mijo/ c. kr, šumar nadzornik 7 fr. — Tenier Vilim, ^^adšumar — fr,


— Viethe Edmtmd, kr. šumaraik 7 for. ~^ Tasiljevie Vladimir, c. kr. šumar
3. for. — Tichodil Tlastimil, tajaik gospod. družtva 7 for. — Všetečka
Adalbert, šamar — for. ~ Vuković Dane, c. kr. nadlugar 2 for. ^—
Viajsavljevic Petar, c. kr. nadlugar 2 for. — W-urtli Eduard^ kralj, šumar
7 for. — Vincekovic Grrga, proiustavnik 3 for. ~~ Tincetić Blaž^
lug. vježb. 5 for. — Weicking6r Leopold, šumar 5 for., ~- Zinkmuudovski
Perdo, nadšumar 4 for. — Zobundija K, šumar 3 for. — Zeliuka
Antun, c, kr. šumarnik 5 for. — Zubovic Stjepan, kralj, lugar 5 for= —
Zubović Ante, lugar 5 for. ,
Ukupno 226 pravih claaova.


Podiipiraju<5i elanori.


AndrašeTić Krunoslav, učitelj — for. ™- Baćić Antun, drrotržac


— for. — Blažić L., drvotržac — for/— Bubanović Julijo, kralj, veliki
župan 6 for. — Ciotti Josip, poreznik — for, — Bražić Josip,
nadp. odbornik 5 for, — Eltz, grof, veleposjednik 25 for. — Filipović
Ferdo, župnik — for. — Pelc Simeon, drvotržac — for. — Hirsch L,,
trgovac 10 for, — Jung Adolfo, drvotržac — for. — Janković Julio
grof, vlastelin 12 for. — Jagodić Mijo — for. — Kajganović E"., gradonačelnik
5 for. — Kuković pL S.,- vlastelin 10 for. — Eratofil Mato,
drvotržac — for, — Kovačić Eduard, trgovac — for. — Mihaljevid. Jo^
sip, nadbiskup — for. -^ Slance Jače — for. — Mauthner E., vlastelin
— for. — Mirko vic. Košta 1 for. — Kugent Artbur grof, c. kr. pukovnik
i komernik — for. — Obćina imovna petrovaradinska 20 for. ^—
Občina imovna gjurgjevačka 20 for. — Pakrac vlastelinstvo — for. —
Plavšić K., drvotržac 5 for. — Eaić Joco, drvotržac 5 for. — Schonbucber
Alex,j ravnat, rud. tvor. — for., — Strossmajer Juraj Josip, biskup
— for. — Stlllfried Eudoif, barun 5 for. — Švrljuga Stipe, trgovac 1
for„ ~ Tomrlin Engelbert, mjernik — for. — Toraac Joško, trgovac
1 for. —
Ukupno 34 podupirajuča člana.


/ ´ ^ PredbroJBicl.


Boban Samoilo, lugar 1 for. 50 novč. — Bedaković SimOj lugar
3 for, — Brodska imovna občina šumarija Trnjane 4 for, — Brodska
imovna obćina šumarija Cerna 4 for. — Brodska imovna obćina šumarija
Vrbanje 4 for. — Bašianec Gjnro, lugar 1 for. 50 nove. — Blažekovič
Josip, lugar 1 for. 50 novč. — Blažeković Stiepan, lugar, ,1 for.
50 novč. — ^arković Jandre, lugar 3 for. — Ćolig Petar, lugar 1 for.
50 nove. —´Crevar Kuzman, lugar 3 for. — C. kr. namjestničko vjeće
Zadar 5 for. — Ćorak Mate, lugar 3 for. — Copp Franjo, lugar 3 for.Dorčec Gjuro, lugar 1 for. 50 novč. — Dećina Josip, lugar 1 for.
10