DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 70     <-- 70 -->        PDF

- 126


svojoj RliižM (ios[;i ziihavljeni) sam pobriiiuo za itjoRincki prevod i gospodinu
Euekiju najvoćoio p ri p r avn o ž ć a udovoljio, što je on
pako TKv.obzirci? propustio.


— Provedba šumske segregacije u Krajini. Dioba šuma dovršit
će se jorf tečujpni ovog ljeta u bivšoj ogulinskoj pukovniji i šutne
predati u upravu rgiilinske imovna obćiuo. S razloga, što je od prieke
nužde u zastupstvo imornili obćiua u obće izabrati po^teuc, neporočne
i sauio za sveobći "nnpredak zauzete a pri tom i poniešto inteligentne ljude,
neinožemo ogulfuskim političkim obćinam dosta preporučiti, da pri izboru
svojih zastupnika 7a imovnu obćiuu, koja se do skoro postaviti ima, dobro
oci otvore, i .sve obzire s rodbinskih, prijateljskih i ostalih medjusobuih
uduf´šajfi ua stran bace, te iniajuć jedino dobar uspjeh sveobćeg
vlastničtva i blagostanje svih ol´ćina pred očima, neporočua, nesebična i
posteun lica VL svoje sredine u -zastupstvo pozovu. Dooim je nadalje upravljajući
otJbor imovne občino, koji se h sredine zastupstva bira, duša
cieU-^ imovne obćine; to valja i pri izboru odbora na dotična lica, kojim
će so uprava u ruke povjeriti, pomnjivo pazku imati.,
U bivšoj ot(.čkoj i ličkoj pukovniji rado svom marljivostju već s po~
četka mjeseca travn;a t. g dotiCua mjestna povjerenstva za diobu šuma.


U 1. svezčiću našeg (irgaua obećanu poduljn razpravu ob imovnih
obćiuah nismo bada radi pomanjkanja prostora donieti mogli, zato ćemo
nastojati istu sigurno u dojdući svežčić uvrstiti.


Imenik


p. n. gospode pravih i podupirajućih članova hrvat.-slavon. šumarskog
družtva
to i one gospode, koja su se na družtveni časopis predbrojili, sa
oznakom dosada za. godinu 1877. uplaćenih svota.´"´


PraTi elanoTL
Anderka Julio, o= kr. šunuirnik o for. — Antol Milan, šumar 1
for. — Antolić Tomo, kr. kontr. lugar 5 for. — Agić Xosta, vježbenik
1 for. — Allamao de NapoJeon, šumar — for. — Bezwoda Josip, šumar
1 for. — BOllein Dragutin , ravnatelj — for. — Bolkart Zdravko,
šumar 1 tor. — BOllein Koloman , šumar — for. — Bissel Julio, šum.
mjernik 4 for. — Barić Gjuro, šumar 1 for. — Bogoević Tomo, šumar
7 f(rr. — Bunjik Koloman, šumar 2 for. — Brnčić Ivan, šumar 1 fr. —
Biskup Ferdo, šumar — for. — Buyer Grjuro, nadšumar — for. — Bartolović
Tomo, c. k. nadlugar 2 for. — Batorac Josef, c. kr. nadlugar
2 for. — Božić Kafael, c. kr. nadlugar 2 for. — Brajković Stevo, c
kr. nadlugar 2 for. — Blažinić Franjo, lugar 5 for. — Barišić Pajo,
šumar 3 for. — Bauovčanin AksencJjo, lugar 3 for. — Benaković Vinko,
lugar 5 for. — Babić Ivan, lugar 5 for. — Coiija Antun, šumar 1 for.


— Ćordaaić Franjo, kralj. šum. izvjestitelj zeraalj. vlade 1 for. — Cer´^
Kojekakove promjene glede preniješhija, ea?fi Itrl. moljuu) du nam se u
svoJB vrk´mo priobf^e.