DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 126 ^
nije pridržan prije rečenim posjednikom. Premda je taj zakon s nova uveden;
može so ipak kazati, da se je do sada lov prilično povoljno iznajmio.


U 6 krajiških okružjib. izlnćena sn mjestnim obćinam nknpno 439
lovišta s površinom od 2,004.678 jntara a od tih sn svega 404 lovišta
s 1,894.399 jutara uz godišnji iznos od 2307 stot. 79"5 novčića iznajmljena.


TJ 7 gradskih ohćinah izlnčeno je 8 lovišta s 39.704 jutra, od tih
7 s 35.250 jutara je nz godišnji najam od 323 stot. zakupljeno.


jSTadaljo posjeduju 7 imovnih ohćink 208 lovišfea s 302.950 jutara,
a tih je 83 s 167.530 jutara uz godišnji zakup od 521 stot, 79
nove. iznajmljeno.


Sume, stojeće pod državnom upravom, podieljene su na 252 lovišta
i obsižu 717.263 jutra. TJ svemu je 180 lovišta s 471.138 jutara
zakupljeno uz godišnju, najamninu od 729 stoi i 95 nov. Godišnja zakupnina
iznaša popriečno po lovištu 4 stot. 5 nov. a na 1 jutro odpada
0i 5 novč. najamnine.


— Promjene u šumarskom osoblju. Gospodin obćinski šumar
llilan Turdelja naimenovan je kralj, šumskim procjeni), povjerenikom kod
zemlj. katastra za sisački kotar. Za šumare su naimenovani sliedeća gospoda
: Rennor Ante kod IL hanske imovne obćihe, Bezvoda Josip kod Sisačke
ohcine, Antel Milan kod gradskog poglavarstva u Zagrehu. Gospodin c. k. umirovljeni
šumar Tauber Josip postavljen je opet u službu i dodieljen glavnom
zapovjedničtvu u Zagrebu kao kraj. zem. upravnoj oblasti odielu za šumarstvo.
Umro je: šumar Dragutin Moravetz kod kralj. šum. ureda u Belovaru.
— Pismo nadšumara Rackija, uvršteno u Primorcu broj 39
od I. "travnja t. g. Za pobliže razjasnenje tog Usta smatra si ovaj odbor
za dužnost p. n. gospodi članovom i čitateljem našeg organa sliedeće u
kratko priobćiti: -
Pošto je šumarsko družtvo u svojoj zadnjoj glavnoj skupštini većinom
glasova zaključilo, šumarsk i lis t na hrvatski i njemački izdavati,
što je i gospodinu Eačkiju dobro poznato, nije umjestno bilo nakon
6 mjesecih proti izdavanju lista u njemačkom jeziku u javnom glasilu
post fešta niekim načinom prosvjedovati. Gospodin Rački mogao je to
svrsi shodnije prigodom dojduce glavne skupštine motiviranim predlogom
podnesti, a ne sada. Ako mu je pako tomu povod dao upravljajući odbor,
zamoliv ga naj uljudnije za prevod njegove za šumarski list pri poslane
razprave na njemački jezik, to se moramo tomu upravo čuditi.
Gospodi članovom će biti poznato, da naše mladjano družtvo materijalno
dobro ne stoji, te s toga obavlja odbor sa sjedinjenimi silami sve poslove
redakcije i administracije našeg lista bezplatn o a to je i bio
glavni uzrok što je odbor ponukalo pomenutog gospodina zamoliti, da njegovu
razpravu na njemački prevede, im.ajuć nuz ostalo i materijalni pravac
družtva pred očima, a odbor nije si niti pomisliti mogao,, da će se
toga radi gosp. Rački uvriedjen naći. Ako je u ostalom gosp. Rackiju
nemoguće bilo razpravu na njemački prevesti te da nam ju je neprevedenu
priposlao, bio bi se odbor´ uzprkos nagomilanih vlastitih poslova
(u odboru su većim dielom državni šumarski činovnici, koji su u