DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 124 "
Tako je to živince razbojnika već dan prije slučajno na bnkvu pritisnulo,
te ga izprvice iz straha, a kašnje usljed porodivšega se boja,
više pustilo nije, i time zasvjedočilo, da je i vol kadkada kadar pobjediti
vuka.


U Kovoj G-radiški, mjeseca veljače 1877. ,


f.
Zikmnndovskj,
nadšnmar.
Književnosl Eadšumar djakovačkog vlastelinstva gosp. Vatroslav
E a č k i napisao je na lirvatskom jeziku dva dielca u maloj osmini, jedno
,jO sječi i naravnom pomiadjivanju štima" a drugo^OjJumarsko
j lućbi" . Obadva ova dielca sastavio je pisac osobitom mar-
Ijivoscu točno i svakomu razumljivo, te se preporučuju šumarom i prijateljem
šumarske struke za nabavljeaje, jer će u njib dosta poučna "i teoretična
i praktična naći, Ciena je svakomu dielcu 50 nov., a- tko jih želi
imati, neka se izvoli obratiti na gospodina pisca u Djakovo.


ITadalje javljamo p. n. šumarskom obćinstvu, da smo od koruškog
šumarskog družtva iz Cjelovca na slovenskom jeziku dvadeset primjeraka,
„kazala za določenje telesuine okroglega, obtesanega i
rez a ne ga lesa, potem oglarskili kop v metrični meri"
dobili na razpačanje. Te toli potrebne skrižaljke u šumarskoj praksi daju
nam u diepom razgovietnom tisku kockovni sadržaj šumarskih proizvoda
u metarskoj mjeri, te nemožemo propustiti^ da jih svakomu nepreporučimo.
Mogu se dobiti kod upravijajućeg odbora a ciena je 80 nov. a. v. po
komadu.


Konačno se opaža, da je upravljajući odbOr po članu i delegatu gosp.
kralj, šumaru Germanu u Kntjevu zamoljen, naš družtveni list uz zamienu
uredničtvu češkog šumarskog lista „Haj " t^Iv. Doležal u Kranovi kod Pardubicah
u Oeskoj) priposlati, što je odmah i učinjeno. Ujedno nam je gospdelegat
German priobcio, da uredničtvo pomenutog strukovnog lista namierava
„Deset zapoviedi šumarstva" u ukrašenom aračnom formatu s
njemačkim i češkim tekstom komad po 1 for. 50. nov. izdati, a bilo bi
pripravno, ako se 100 naših članova na „Deset zapoviedi´´ predbroji, iste
takodjer i s hrvatskim tekstom izdati i uz obaljenu cienu po 1 for. (u
kojem mu drago tekstu) po komadu prepustiti.


Ona p, n. gospoda članovi, želeći se predbrojiti na „Deset zapoviedi
šumarstva", neka se izvole obratiti na gospodina družtvenog
delegata kralj, šumara Cermaua u Kutjevo.


— Ukinuće slobodna lova u hrvat.-slavon. Krajini. Glasom
cesarske naredbe od 31. svibnja 1874., kojom je hrvat.-slavon.dalm.
zakonski članak XYlll. od godine 1870. o lovu i za hrvat.-slavon.
Krajinu valjanim postao, ukinut je u tom predielu naše domovine dosada
bivši slobodan lov.
Po 2. i 3. §, tog zakonskog članka stiče se pravo lova samo dozvolom,
a ovlašteni su ga izvršivati posjednici vlastitog skopčanoga spoja
zemljišta od najmanje 200 katastralnih jutara ili obćine na prostoru, koji