DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 122 — .
,U §. 13. alineji L ima doći izza Tieči J)ružtvenoga" rieč
„pokrovitelja", predsjednika itđ. U alineji 2. istoga §. ima se izza
rieei „Izbori" uvrstiti isto tako riec „pokrovitelja". U
§. 24:. ima se lit. g naprosto izostaviti, pošto je ista obzirom
na prediduću alineju pod slovom f suvišna.


Upravljajući odbor imati ce u prednavedenom smislu na naznačenih
injestili pravila ispraviti, i ovamo ili u tri biljegovana
čistopisa predložiti, ter ujedno točan njemački prevođ pravilah priključiti.
U tu svrhu vraćaju se upravljajučemu odboru predložena
ovamo dva primjerka pravilah natrag u privitku, docim se jedan
primjerak ovdje priđržaje.


U Zagrebu, dne 6. ožujka 1877.


Ivan Mažaranić s. r


Razne viesti.


0 utamanjlvanju grabežljive zvjeradi. U svih predielih domovine
naše,, u gradjanskora dielu i u krajini, počinja grabežljiva zvjerad
žiteljstvu mnoge štete, pa je usljed toga naravski, da je istomu veoma
neugodna.


Badi toga ima svaka vlada nastojati, da nagradami za uhijenu
zvjerad te obćimi hajkami Što više umanji te toli štetne Četverouožce.


J^aše obe vlade u tom poslu istina ne zaostaju, nu da uz sve to
u nas ima još veoma mnogo glavne vrsti grabežljivaca t. j . vukova, jest
sasma pojmljivo; jer njili velika množ dolazi iz susjednih zemaljaU^ na
ime iz Bosno i Hercegovine; a uz sve to su takovo hajko, u kojih imade
na prostranih lovištili sila ljudstva, žalibože cesto bezuspješne, jer riedko
je možno u takovoj ćeti sastojecoj od neizvježbanih striekca i hajkara
uzdržati red^ mir i poslušnost.


1 tako kurjak po,staroj praktioi običuo pobjogue,, a da o strini
liji ništa i ne spominjemo, koja svojom lukavošdu, skitajnć se umakne.


Da pako uza sve to stanovnikom, ipak za rukom podje umanjiti te
nepozvane goste, dokazuje to sliedeča autentična skrižaljka, u kojoj su
naznačene i nagrade po vladi podieljene, . : :
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 67     <-- 67 -->        PDF

´—123 —
´ I z k a z


0 ubijenoj grabežljivoj zvjeradi za vrieme od pet godinah, 1872—1876
i 0 nagradah podieljenih n tu svrliu u gradiškoj pukovniji.


Yukovi 0 CD 0 Za nagrade
Godina 0 0? izdani


stari ml.


3 rt
novac


Nagrade 2a ubijenu


5 for. 2 for. ´50kr. 50kr. 50kr. for. kr.


zvjerad


1872
15 56 129 34 11 274
1873 29 68 253 47 38 450
1874 , 19 40 , 264 39 117| 385
1875 21 36 199 47 881 344
1876 13 56 145 11 26! 268
1872—1876 ukupuo 97 256 990|i78 1 280J1721 =


-1
Promjerno na godina 1 19f 0 514 198! ^ ´35|| 56| 344 20 1


Ovi grabežljivci ntamanjeni su u okružju gradiške pukovnije za
vrieme od pet godinah, na ime od 1872—1776 na razan način, i to
na površini, koja obsiže 332.461 jutro; izmedju ostaloga ima u ovom
obsegu 59.000 jutar§, pašnjak^,, (grmljem obraštenih) i 105.000 jutara
šume. , : .


Odatle se vidi, da su najpovoljniji rezultati kod utamanjivanja mladib
vukova; to je opet posljedicom toga, što pastiri i graničari dan na dan
n šume polaze te ih marljivo pretražuju, a kod toga obično na čitava


egla vukova nailaze.
Eao posljedicu zakona 0 lovu stvorenoga na hrvatskom saboru godine
1870 — koji je podjeduo krepostan za Krajinu — vidimo, kako
se godine 187d umanjuju skotovi; tim bo zakonom priličilo je prestao
slobodan lov, a skoro je i nestalo slobode nositi oružje.
Yeoma je zanimivo znati razne načine, kojimi kurjak skonča. ,Ovdje
da spomenem jedan slučaj, koji mi je pripovjedio očevidac.
II njekom kraju, kojeg su vukovi prilično često polazili, dodje kuci
pod večer blago njekoga seljaka ranije i veoma uzrujano; iz te hrpe
blaga, nestalo je jednoga junca, koji se je uprezao pod kola u četvero.
Mužka čeljad podje odmah, da potraži izgubljeno blažče; nu toga večera
bijaše im trud bezuspješan. Sljedećega jutra budu potražena sva poznata
pašišta.-ISTakon dugoga -preizkivanja nadju junca u njekom skrajnom dielu
šume. Ali kakov bijaše ´?
Divljim pogledom i poniknute glave pritiskivaše vol svom silom
svojih rogova vuka na njeku bukvu, koji je već davno pod tim pritiskom
izdahnuo, ISfu i vola, koji je pobjesnioj moradoše s mjesta ubiti.