DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 122 — .
,U §. 13. alineji L ima doći izza Tieči J)ružtvenoga" rieč
„pokrovitelja", predsjednika itđ. U alineji 2. istoga §. ima se izza
rieei „Izbori" uvrstiti isto tako riec „pokrovitelja". U
§. 24:. ima se lit. g naprosto izostaviti, pošto je ista obzirom
na prediduću alineju pod slovom f suvišna.


Upravljajući odbor imati ce u prednavedenom smislu na naznačenih
injestili pravila ispraviti, i ovamo ili u tri biljegovana
čistopisa predložiti, ter ujedno točan njemački prevođ pravilah priključiti.
U tu svrhu vraćaju se upravljajučemu odboru predložena
ovamo dva primjerka pravilah natrag u privitku, docim se jedan
primjerak ovdje priđržaje.


U Zagrebu, dne 6. ožujka 1877.


Ivan Mažaranić s. r


Razne viesti.


0 utamanjlvanju grabežljive zvjeradi. U svih predielih domovine
naše,, u gradjanskora dielu i u krajini, počinja grabežljiva zvjerad
žiteljstvu mnoge štete, pa je usljed toga naravski, da je istomu veoma
neugodna.


Badi toga ima svaka vlada nastojati, da nagradami za uhijenu
zvjerad te obćimi hajkami Što više umanji te toli štetne Četverouožce.


J^aše obe vlade u tom poslu istina ne zaostaju, nu da uz sve to
u nas ima još veoma mnogo glavne vrsti grabežljivaca t. j . vukova, jest
sasma pojmljivo; jer njili velika množ dolazi iz susjednih zemaljaU^ na
ime iz Bosno i Hercegovine; a uz sve to su takovo hajko, u kojih imade
na prostranih lovištili sila ljudstva, žalibože cesto bezuspješne, jer riedko
je možno u takovoj ćeti sastojecoj od neizvježbanih striekca i hajkara
uzdržati red^ mir i poslušnost.


1 tako kurjak po,staroj praktioi običuo pobjogue,, a da o strini
liji ništa i ne spominjemo, koja svojom lukavošdu, skitajnć se umakne.


Da pako uza sve to stanovnikom, ipak za rukom podje umanjiti te
nepozvane goste, dokazuje to sliedeča autentična skrižaljka, u kojoj su
naznačene i nagrade po vladi podieljene, . : :